SON YAZILAR

5 Nisan 2017 Çarşamba

SGK’dan İlginç Ve Tuhaf Kamu Spotu

Alo Sgk | 09:27 | | | | |


SGK’dan İlginç Ve Tuhaf Kamu Spotu

Mustafa İŞCAN
Milli Gazete

Değerli okurlar; bugün sizlere tuhaf ama bir de o kadar ilginç durumdan bahsedip sizlerden gelen sorulara cevap vereceğim.

TV izlerken reklam arası SGK’nın yayınlamış olduğu bir kamu spotu dikkatimi çekti ve ilginç geldi. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Öncelikle kamu spotu nedir, öğrenelim.
 

KAMU SPOTU NEDİR?

Kamu spotu, Kamu Spotları Yönergesi’nin 3(c) maddesine göre “kamu kurum ve kuruluşları ile dernek ve vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan veya hazırlatılan ve Üst Kurul tarafından yayınlanmasında kamu yararı olduğuna karar verilen bilgilendirici ve eğitici nitelikteki film ve sesler ile alt bantları” anlamına gelmektedir. 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkındaki Kanun’un, 10 (5) maddesi gereğince Üst Kurul tarafından tavsiye edilen kamu hizmeti duyuruları ücretsiz yayınlanır ve reklam sürelerine dâhil edilmez.
 

Evet, yukarıdaki açıklamadan kamu spotlarının kamu yararına bilgilendirme film ve sesler olduğunu anlıyoruz. Peki, gelelim bana denk gelen SGK’nın ilginç film şeklinde olan kamu spotuna. 
 
SGK çektirdiği ve yayınlattığı spotta işçilere “sigortasız çalışmayın” mesajı vermeye çalışıyor. Gerçekten kaç işçi günümüzde sigortasız çalışmak ister ki? Sosyal güvencesi olmasını kimler istemez ki? Bana göre burada mesaj yanlış yere veriliyor. Asıl işverenlere “sigortasız işçi çalıştırmayın” mesajı verileceğine, tam tersi işçiye “sigortasız çalışma” mesajı veriliyor. Bu da tuhaf ve garip bir durum. 
 
Böyle bir mesaj yerine işçiye daha farklı mesaj verilebilir. Bir hatırlatma gibi daha faydalı ve yararlı olur diye düşünüyorum. Ayrıca sigortasız çalışan işçinin de iş kazası ve meslek hastalığı geçirmesi halinde devletin her türlü maaş ve sağlık yardımları alabileceğini de belirtmesi sanki kayıt dışı çalışanları özendirir gibi bir algı oluşmasını sağlıyor. Umarım bu kısa film aşağıda önereceğim kamu spotu ile değişir ve ek olarak da işverenlere sigortasız işçi çalıştırmamalarını çalıştırdığı takdirde karşılaşabileceği ağır ceza ve yaptırımlara dair yeni kamu spotları yayınlanır.

 

SGK’YA 1 ÖNERİM VAR 

SGK işçi lehine kamu spotu hazırlatıp yayınlatacaksa, işçinin işe girdiği tarihten itibaren kendini bildirme hakkı olduğunu ve işyeri bildirim yapmamışsa bu bildirimin geçerliliği hakkında bir kısa film hazırlayıp sunması daha olumlu olur. Peki...