SON YAZILAR

4 Nisan 2017 Salı

Uluslararası Çalışma Örgütü’nden 3 Taraflı Bildirgede Büyük Değişiklik

Alo Sgk | 09:21 | | | |Uluslararası Çalışma Örgütü’nden 3 Taraflı Bildirgede Büyük Değişiklik

Prof. Dr. Cem KILIÇ
Milliyet GazetesiUluslararası Çalışma Örgütü (ILO), geçtiğimiz günlerde çok uluslu şirketlerle ilgili oldukça önemli bir değişikliğe gitti. Değişiklikle, çok uluslu şirketler ve sosyal politika ilkeleri konusundaki Üç Taraflı Bildirge’ye (MNE Bildirgesi) “insana yakışır iş” ile ilgili ilkeler eklenmesi söz konusu. MNE Bildirgesi, işletmelerin sosyal sorumluluğunu ve sürdürülebilir iş uygulamalarına odaklanan, hükümetler, işverenler ve işçiler olmak üzere üçlü diyalog mekanizması içinde geliştirilip benimsenmiş tek uluslararası belge olma özelliğini taşıyor.

Değişikliğe konu olan ilkeler; sosyal güvenlik, zorla çalıştırma, kayıt dışı ekonomiden kayıtlı ekonomiye geçiş, mağdurlara tazminat gibi başlıklardan oluşuyor. Değişiklik sonrasında bildirgenin yeni içeriği sayesinde, herkes için insana yakışır işler yaratılması yönündeki çabalara çok uluslu şirketlerin daha fazla katkıda bulunması sağlanmış olacak.
İnsana yakışır işler
MNE Bildirgesi’nin ilk halinin kabulü üzerinden geçen kırk yılın ardından, çok uluslu şirketler küreselleşmenin hâlâ baş aktörü konumundalar. Çok uluslu şirketler, gerek faaliyet gösterdikleri ülkelerde, gerek küresel düzeyde çalışanların çalışma ve yaşam koşulları üzerinde doğrudan etkiye sahip. Bunun yanında, bu şirketler sosyoekonomik ilerlemenin yaygınlaşmasında da çok önemli roller üstlenmekte.
Bildirgede yer verilen ilkeler, genel olarak istihdam, eğitim, işçi  işveren ilişkileri, çalışma yaşamında temel ilkeler ve haklar, yaşam koşulları gibi alanlarda uygulanan politikalarda hükümetlere, işveren ve işçi kuruluşlarına, çok uluslu ve ulusal şirketlere yönelik yol gösterici düzenlemeleri kapsıyor.
Gerçeklere uyum
ILO Yönetim Kurulu tarafından bildirgede yapılan değişiklik...