SON YAZILAR

3 Mayıs 2017 Çarşamba

16 Yaşındaki Genç İşçinin Ölümünde Suçlu Kim ?

Alo Sgk | 08:24 | | | | | | |


16 Yaşındaki Genç İşçinin Ölümünde Suçlu Kim ?

Vedat İLKİ

Adana'daki bir mobilya dekorasyon atölyesinde başı yük asansörüyle duvar arasında sıkışan 16 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi.Ömer Faruk Sever'in 2 aydır atölyede çalıştığı öğrenildi. 5 Çocuklu ailenin en büyük çocuğu.

Çocuk ve Genç İşçiler aile ekonomisine katkı için çalıştıkları herkes tarafından biliniyor.
Gençler ekonomik anlamda ailelerine yük olmamak,ailenin yüklerini omuzlanmak adına çalışma hayatında yer alıyorlar.
Yetersiz çalışma koşulları,düşük ücret ve iş güvenliğinden yoksun çalışma,güvencesiz çalışma hayatı sonucunda ortaya bu tip ölümlü kazalar çıkıyor.

Suçlu Kim?
a.)Çalıştıran işveren mi?
b.)Gerekli Denetimi yapmayan yetkililer mi?
c.)Ekonomik koşullar mı?
ç.)Aile içi gelirin,büyük kentler de yaşam standardı yakalama adına ek gelir anlamında genç omuzlara sorumluluk yükleyen ebeveynler mi?
d.)Eğitim sisteminin paralı olması mı?
Kısaca sorular uzar gider,cevaplar karşısında yüzümüz kızarır mı onu da sorumlular düşünsün derim.
Bu konuda sitemizde oldukça fazla yazılar yer almasına rağmen,maalesef  yetersiz önlemler karşısında genç yaşında alın yazısı denilerek kabullenen ölümler gençleri baharında yakalayarak sürüklüyor.
Dün de meydanlar da 1 Mayıs adına hamaset nutukları atanlarda bu ölümlerden bir nebze de olsa sorumludur.

4857/71’inci Maddesi yanında,6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu,Ceza Kanununa göre sorumlular hakkında gereken işlemler yapıldığı gibi,İş ve Sosyal Güvenlik Müfettişleri de gerekli soruşturmaları yerine getirecektir.

Çocuk ve genç işçilerin işe yerleştirilmelerinde ve çalıştırılabilecekleri işlerde güvenlik, sağlık, bedensel, zihinsel ve psikolojik gelişmeleri, kişisel yatkınlık ve yetenekleri dikkate alınır denilmiş.Buradan yola çıkılarak;
a.)Güvenlik
b.)Zihinsel,psikolojik gelişmeler
c.)Kişisel yatkınlık ve yetenekleri de göz önüne alınarak o işletmenin başta İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanında ifadesine başvurulacaktır.
Özellikle İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı,İşyeri Hekiminin de ifadelerine başvurulacaktır.

SORUŞTURMA DA YÖNETMELİK ESAS ALINACAK
Genç İşçilerin çalışma koşullarını düzenleyen yönetmeliği de bakılarak İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanın bu işçi için özlük dosyasında nasıl bir eğitim verdiği de sorgulanacaktır.
Genç işçi 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiyi ifade eder sözcüğünden yola çıkılarak soruşturma başlayacaktır.

Çalışma süresi esasına bakılacaktır.
15 yaşını tamamlamış çocuklar için bu süre günde sekiz ve haftada kırk saate kadar arttırılabilir,  on dört saat dinlenme süresi dikkate alınarak uygulanır.

Ölen Genç İşçi Tatil Günü Ölmüştür ihlal vardır.
Ulusal Bayram ve Genel Tatil
Madde 9 —Çocuk ve genç işçiler, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılamazlar. Ayrıca bugünlere ilişkin ücretler bir iş karşılığı olmaksızın ödenir.

İş Sözleşmesi Var Mı?
Soruşturma da özellikle bu belgelere de bakılacaktır.

İş Sözleşmesi ve Belge Yükümlülüğü
Madde 12 —İşveren;
a) Çocuk ve genç işçinin velisi veya vasisine, çocuk ve genç işçinin çalıştırılacağı iş, karşılaşabileceği riskler ve alınan önlemler hakkında bilgi verir.
b) Okula devam eden çocuk ve genç işçiden çalıştırmaya başlamadan önce, öğrenci olduğuna dair belge ister. Bu belgeyi özlük dosyasında muhafaza eder.
c) Çocuk ve genç işçinin velisi veya vasisi ile yazılı iş sözleşmesi yapmak zorundadır.

İŞBAŞI ÖNCESİ EĞİTİM VAR MI?
İşverenin Eğitim ve Diğer Yükümlülükleri
Madde 13 —İşveren, çocuk ve genç işçilere, çalıştırmaya başlamadan önce işyerindeki riskler, işe uyum ve kanuni hakları ile işin niteliğine göre gerekli iş başı eğitimlerini verir.
Yönetmelik eki işlere de bakılarak yaşına uygun olup olmadığına dair karar verilecek,ayrıca işverene idari para cezası da uygulanacaktır.

Ölümlü İş Kazalarında çok yönlü soruşturma ve tahkikatlar yapılmaktadır.
4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI
(01.01.2017 Tarihinden İtibaren)
Kanun Mad.
Ceza Mad.
Cezayı Gerektiren Fiil
Ceza Miktarı (TL)
71
104
Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak
1.619
VEDAT İLKİ
İletişim:05415161962