SON YAZILAR

16 Mayıs 2017 Salı

Bireysel Emeklilik Bordro Hesabına Dikkat!

Alo Sgk | 09:13 | | | | |


Bireysel Emeklilik Bordro Hesabına Dikkat!

Taner ÖZDEMİRSoru : Nisan ayında Şirketimiz işçi sayısından dolayı Bireysel Emeklilik sistemine dahil edilmiştir. Kullandığımız paket programda dikkate almamız gereken özellik arz eden bir durum var mıdır? Bilgilendirirseniz memnun olurum. Sevda SARIGÖZ- Manisa


Değerli Okurum; Bireysel Emeklilik sistemine yeni geçtiğiniz için sorularınız olması çok doğal. Yanlış yapmamak için Bordro hesaplamalarında da dikkatli olmakta fayda var. Bilindiği üzere Bireysel Emeklilik sistemine dahil edilen işçilerinizden en az SGK Matrahının %3’ü kadar bir kesinti yapmanız gerekmektedir. İşçi isterse bu oranı artırabilmektedir. Örnekle ; Brüt ücreti 2.200 tl olan bir işçinin SGK matrahı da 2.200 olacağı için bu işçiden 66,00 tl BES kesintisi yapılabilecektir. SGK taban ve SGK tavan üzerinden örnek verirsek Asgari ücretle çalışan bir işçiden 1.777,50*3%:53,00 tl, SGK tavanı üzerinden ücret alan bir kişiden ise 13.331,40*3%:399,00 tl bir kesinti olabilecektir.

Prim, Fazla mesai ve İkramiye halinde bordroya dikkat!

Bilinmesi gereken bir diğer husus ise Prim, Fazla mesai ve İkramiye gibi durumlarda da işçiden kesilecek BES rakamının artış gösterecek olmasıdır. Bu ödemelerde SGK matrahını etkileyeceği için bu hususa dikkat ediniz. Örnekle; 2500 tl brüt ücretle çalışan işçinin ilgili ay içinde 500 tl brüt prim ödemesi olacaksa;

Brüt Ücret : 2500

Prim : 500

SGK Matrahı : 3.000 tl üzerinden BES kesinti yapılması gerektiğidir. Yani 3.000*3%: 90,00 tl bordrosundan BES kesintisi yapılması gerekecektir.

SGK Priminden istisna olan ödemelere dikkat!

SGK prim matrahına tabi olan ödemeler ve SGK prim matrahına dahil olmayan ödemelere de dikkat çekmek isterim. SGK prim matrahına dahil olan ödemelerde BES kesintisi yukarıda verdiğim örnekte olduğu gibi olacakken, SGK matrahına dahil olmayan ödemelerde BES kesintisine dikkat ediniz.

Sigorta primine tabi tutulmayacak kazançlar 
a) Ayni yardımlar 
b) Ölüm, doğum ve evlenme yardımı 
c) Görev yollukları 
d) Seyyar görev tazminatı 
e) Kıdem tazminatı 
f) İş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödemeler 
g) Keşif ücreti 
h) İhbar tazminatı 
I) Kasa tazminatı 
i) Çocuk zammı(Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşmayan tutarı) 
j) Aile zammı(Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşmayan tutarı) 
k) Yemek zammı(Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşmayan tutarı) 

l) İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin %30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları vb. ödemeler SGK primine tabi olmayacak kazançlardır. Örnekle; 
,Yukarıda belirttiğim kalemlerden Aile yardımını ele alalım.

Ödenecek Aile Yardımı Brüt asgari ücretin %10’u kadarı SGK priminden istisnadır. Brüt ücreti 2.000 tl olan bir işçinin 200 tl Aile yardımı söz konusu ise 1.777,50*10%: 177,75 tl’si SGK priminden muaf olacaktır. Dolayısı ile bu işçinin SGK matrahı hesabı;

Brüt Ücret : 2.000

Aile Yardımı :200

Toplam Kazanç : 2.200

Aile Yardımı (SGK İstisnası: 177,75)

SGK Matrahı : 2.022,25 TL olacaktır. Bu tutar üzerinden 2.022,25*3%:60,00 tl BES kesintisi yapılacaktır.

Sonuç olarak ; Öncelikle bu hesaplamaları özümsemek ve bu hesaplamaların kullanmış olduğunuz paket programdan bordro çektikten sonra hesaplamanın kontrol edilmesinin faydalı olacağını düşünüyorum. Özellik arz eden örnekli hesaplamalar için http://www.tanerozdemir.com.tr/bulten-uyeligi alanından mail bırakmanız halinde de ilgili hesaplamalar ve makaleler mail yoluyla tarafınıza gönderilecektir.