SON YAZILAR

31 Mayıs 2017 Çarşamba

İş Güvenliğinde Değişiklik Şart!

Alo Sgk | 09:06 | | | | | |


İş Güvenliğinde Değişiklik Şart!

İbrahim IŞIKLI
Dünya Gazetesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası ile çalışanların maruz kalacakları tehlikelere karşı bilgilendirme ve toplumsal farkındalık sağlanmaya çalışılıyor.


Esasen iş sağlığı ve güvenliği en önemli konularından başında gelmesine rağmen toplumsal bilinçlenmenin de bir o kadar yetersiz kaldığı önemli bir konu.

Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki “İş kazalarında son yıllarında birçok düzenleme yapmış olmamıza rağmen Dünya Çalışma Örgütü (İLO) raporları gösteriyor ki bu alanda henüz istenen seviyede değiliz. İşçileri fabrikadaki robotlarla eş değer gören anlayış bizim anlayışımız olamaz. İş kazalarının azaltılması için insanı merkeze anlayan bir anlayış gereklidir. İş kazalarının yüzde 98’i şayet gerekli tedbir alındığında, var olan düzenlemeler tam olarak uygulansa önlenebilir kazalardan kaynaklanıyor. İnsan hayatı konusunda ortak hareket edilmeli. Bu konuda hükümet kadar, işveren kadar işçinin de gerekli önlemleri alması gerekiyor.” sözleri esasen başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi sendikaları, işverenler ve çalışanları yakından ilgilendiriyor.

2012 yılında çıkartılan 6331 sayılı Kanun’la getirilen düzenlemeye göre işverenlere iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve 10’dan fazla çalışanı olup çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde de ayrıca diğer sağlık personeli görevlendirilmesi yükümlülüğü getirildi.

İşverenler bu yükümlülüğü kendi çalışanlarıyla ya da Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimleri (OSGB) aracılığıyla da yapabiliyor. Mevcut uygulama ve yönetmeliklerde OSGB’ler sağlık ocağı gibi düşünülmekte ve buna göre kurgulanıp yükümlülük altına sokulmaktadır. Oysa ki, OSGB kurulması için aranan şartların bir çoğuna gerek olmadığı gibi, milli kaynaklar israf edildiğine dikkat edilmiyor. OSGB’lerde zorunlu tutulan diğer sağlık personeli çalıştırma şartı kaldırılmalıdır.

OSGB’lere getirilen komşu il dışındaki illere hizmet verilmemesi kuralı değiştirilerek OSGB’lerin dispanser gibi görülmesi sonlandırılmalıdır. OSGB kurulma şartları esnetilmeli, OSGB’ler Türkiye genelinde merkez işyeri ile hizmet verebilmelidir. Böylece hem OSGB’ler aynı standartta tüm işyerlerine hizmet verebilecek ve rekabetin önü açılarak işverenlerin iş güvenliği maliyetlerini düşürebilecektir. Buna göre...