SON YAZILAR

6 Mayıs 2017 Cumartesi

İstihdam Seferberliğinde Kimlik Bildirme Eziyeti

Alo Sgk | 09:09 | | | | |


İstihdam Seferberliğinde Kimlik Bildirme Eziyeti

Vedat İLKİ

11/07/1973 tarihinde RG yayımlanan 1774 sayılı kanunla birlikte Kanunun 6.Maddesinde (b) ‘’ her çeşit ticaret ve sanat amacı güden iş yerlerinde çalışanlar ve buralarda her türlü barındırmalar için iş yerlerinin sorumlu işleticisi’’kolluk kuvvetlerine EK2 denilen belgeleri verme zorunluluğu getirilmiştir.


Bu da kolluk kuvvetlerine 3 gün içinde bildirilmesi, bildirilmemesi halinde idari para cezası uygulanacaktır.

Aynı Kanununa eklenen EK MADDE 2 ile bu bildirimlerin SGK paylaşılması öngörülmüştür.

Ek Madde 2 –Bu Kanunun 4 üncü ve 6 ncı maddeleri gereğince verilen sürekli veya geçici olarak çalışanlara ait kimlik bilgileri, genel kolluk kuvvetlerince ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı il müdürlükleri veya merkez müdürlüklerine bildirilir.

Buna dayanılarak KADİM servisleri işverenle yazışarak yada re’sen işlem yaparak kayıt dışını önlemeyi hedeflemiştir.

Bu işlemler artık işverenler için Bürokrasi anlamında iş ve işlem yükünü artırmıştır.

Bundan dolayı defalarca Bakanlıklara işveren sendikaları şikayette bulunmasına rağmen çözüm üretilmemiştir.

Konu basit bir protokol ile çözülür.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik  Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında yapılan kanun düzenlemesiyle birlikte SGK bildirilen işe giriş ve işten ayrılışlar aynı zaman da SGK’dan  ayrı bir terminal  üzerinden bu işlemler Emniyet Genel Müdürlüğü sistemine de yüklenerek ilgili illerin Emniyet Müdürlüklerinin sistemlerine veri aktarımı yapılır.

İstihdamı artıralım, teşvik verelim derken gereksiz yere işverenleri hem teşvikten men etmek, hem de ileride açılacak dava yüklerinden SGK  kurtarmak gerekir.

Bununla ilgili iki bakanlığın ortak girişimiyle sorunun çözümü işverenlere rahat bir nefes aldıracaktır.

Özellikle 5838 sayılı Kanunla yapılan 5510/Ek Madde:1 birlikte yapılan düzenleme bürokrasinin önlenmesini sağlamıştır.

Kimlik Bildirim EK 2 formunun da artık işverenler üzerinden yükü alınma zamanı gelmiştir.

Çözüm yolu da kanımızca ;

5510 sayılı yasanın Ek 1. Maddesinde yapılacak ilave bir düzenlemeyle SGK’na yapılan sigortalı ve işyerlerine ilişkin bildirimlerin 1774 sayılı Kimlik Bildirim Kanununa göre yapılmış sayılması da yeterli görülüp, geçmişe dönük uygulamalarında aynı şekilde kabul edilmesi yönünde bir düzenleme işverenlerin bu yönde sıkıntılarını ortadan kaldıracaktır.

Konuyla ilgili geçmişte TÜRMOB isteği de vardır.

Umarız ilerleyen günlerde konuyla ilgili yapılacak düzenleme işverenler, meslek mensuplarının rahatlatacağı gibi, Emniyet birimlerine de hızlıca işverenlerin yanında çalışan sigortalı bilgileri de aktarılacaktır.

Gereksiz İdari Para Cezaları yükü de işverenlerin üzerinden alınacaktır.

SGK bu durum karşısında gereksiz denetim yükünden kurtulacaktır.

VEDAT İLKİ
vedat.uzman@gmail.com