SON YAZILAR

31 Mayıs 2017 Çarşamba

İşverenler Meslek Mensupları Dikkat! Bu Sürenin İhlali Halinde Vergi Ve SGK Yapılandırmasının Telafisi Yok

Alo Sgk | 08:59 | | | | | | | | |


İşverenler Meslek Mensupları Dikkat! Bu Sürenin İhlali Halinde Vergi Ve SGK Yapılandırmasının Telafisi Yok

S.M.M.M. Lütfi GÜLBENK

6736 sayılı Kanun kapsamında 2016/Haziran ve önceki dönemlere ilişkin SGK’ya olan prim borçlarını yeniden yapılandıran vatandaşların ilk taksitlerinin; Maliyeye olan vergi borçlarını yeniden yapılandıran vatandaşların ise birinci ve ikinci taksitlerinin ödeme süresi 31/5/2017 Çarşamba günü sona eriyor.


6736 sayılı yasa uyarınca birinci ve ikinci taksitin veya peşin ödeme başvurusunda bulunan borçlular yönünden peşin ödemeye esas tutarın süresi içinde ödenmemesi halinde yeniden yapılandırma imkanlarından yararlanma hakkı kaybediliyor. Başka bir anlatımla 2016/Haziran ve önceki dönemlere ilişkin vergi ve prim borçlarını yeniden vatandaşlar, SGK’ya olan ilk taksitleri ile Maliyeye olan birinci ve ikinci taksitlerini 31/5/2017 tarihine kadar ödemedikleri takdirde, 1/6/2017 tarihinden sonra faiziyle birlikte ödeyim deseler bile yapılandırma kapsamında ödeyemeyecekler.

7020 sayılı yapılandırma yasasındaki istisnaya dikkat!
2016/Haziran ve önceki dönemlere ilişkin vergi ve prim borçlarını 6736 sayılı yasa doğrultusunda  yeniden yapılandırmış olan vatandaşlar açısından 31/5/2017 tarihi bu kadar kritik bir öneme sahip olmasına rağmen bazı mükellefler “6736 sayılı yapılandırmamız bozulsa bile nasıl olsa 7020 sayılı yapılandırma yasası çıktı. 7020 sayılı yasa kapsamındaki yapılandırmaya müracaat eder, bütün borçlarımızı birlikte yapılandırırız.” şeklinde bir algı içine girmiş durumdalar.

Ne var ki 27/5/2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3. maddesinin onbirinci fıkrasında yer alan;

Bu madde hükümleri;

(b) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 6552 sayılı Kanun, 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hükümlerine göre bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar ile 6736 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden alacaklar,
hakkında uygulanmaz.“ hükmüne istinaden 6736 sayılı Kanun kapsamında 2016/Haziran ve önceki dönemlerden kaynaklanan vergi veya prim borçlarını yeniden yapılandırmış vatandaşlar en geç 31/5/2017 tarihine kadar ödenmesi gereken taksitleri ödemedikleri takdirde, 7020 sayılı yapılandırma yasasından yararlanmak üzere müracaat etseler dahi, yalnızca 2016/Temmuz ila 2017/Mart dönemine ilişkin borçları yapılandırma kapsamına alınacaktır.

Ödenmeyen borçlar için haciz işlemlerine başlanılacak

6736 sayılı yasa kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunan vergi ve prim borçluları 31/5/2017 tarihinde ödemeleri gereken tutarları ödemedikleri takdirde yapılandırma işlemleri bozulacağından, yapılandırma kapsamına giren borçlarını cari usul ve esaslara ödemek zorunda kalacaklardır.

Diğer taraftan gerek vergi, gerekse prim yapılandırmaları bozulan vatandaşlar hakkında 6183 sayılı yasa uyarınca icra işlemlerine başlanılacağından, 6736 sayılı uyarınca yapılandırma başvurusunda bulunmuş olan vergi ve prim borçlularına yapılandırma işleminin kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğunu; 6736 sayılı yapılandırma yasasına müracaat etmiş borçluların en geç 31/5/2017 tarihinde ödenmesi gereken tutarları ödemedikleri takdirde 7020 sayılı yeni yapılandırma yasasına müracaat etseler dahi 2016/Haziran ve önceki dönem borçlarının yapılandırma kapsamına alınmayacağını hatırlatarak  31/5/2017 tarihli yapılandırma ödemelerini aksatmamalarını tavsiye ederiz.