SON YAZILAR

12 Mayıs 2017 Cuma

Kimlik Bildirme Kanunu Kapsamında Sigortalıların İşe Başlama Ve Ayrılış Bildirimlerinde Yapılan Değişikliği Dikkat

Alo Sgk | 09:16 | | | | |


Kimlik Bildirme Kanunu Kapsamında Sigortalıların İşe Başlama Ve Ayrılış Bildirimlerinde Yapılan Değişikliği Dikkat

Gülbenk Müşavirlik

1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun Ek 2. maddesi uyarınca sürekli veya geçici olarak çalışanlara ait kimlik bilgileri, genel kolluk kuvvetlerince SGK’ya düzenli aralıklarla bildirilmektedir.


SGK, kolluk kuvvetlerince yapılan bu bildirimlerde çalışmaya başladığı belirtilen kişilerin sigortalı olarak bildirilip bildirilmediğini, bildirilmiş ise çalışmaya başladıkları tarihte bir eksiklik olup olmadığını   kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında kontrol etmektedir. Sigortasız çalıştırıldığı veya sigortası sonradan yapıldığı anlaşılan kişilerle ilgili olarak bu kişileri çalıştıranlara idari para cezası uygulamakta, prim teşviklerinden yararlanmalarına bir ay (üç yıl içinde tekrarı halinde bir yıl) süreyle yasaklamakta, prim borcu tahakkuk ettirmekte ve gerekirse denetime sevk etmektedir.

Uygulama 2015/25 sayılı Genelgeyle başladı.

Kimlik Bildirme Kanunu kapsamında yapılacak işlemler ilk defa 2015/25 sayılı Genelgede açıklanmıştır.

Genelgede, çalışanların kolluk kuvvetlerine bildiriminin yapıldığı “Çalışanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi (Form-2)” nin işverence onaylandığı tarihin sigortalının işe başlama tarihi olarak kabul edileceği açıklanmıştır. Dolayısıyla yeni işe alınan işçi için düzenlenen Form 2 nin işverence onaylandığı tarih ile SGK’ya işe giriş bildirgesiyle beyan edilen işe başlama tarihi aynı ise SGK’ya yapılan bildirimler doğru olarak kabul edilmiştir.

2017/19 sayılı Genelgeyle Form-2 nin onaylandığı tarihten sonraki 10 gün içinde yapılan bildirimler de doğru olarak kabul edildi.

 SGK, çalışanların Kimlik Bildirme Belgesinin (Form-2) işverence onaylandığı tarih itibariyle çalışmaya başladığının kabul edilmesine dair uygulamasını 2017/19 sayılı Genelgesiyle değiştirmiştir.

2017/19 sayılı Genelgede, Kimlik bildirme formu-2’nin işverence onaylandığı tarihi takip eden gün ile yasal süresinde olmak şartıyla Kuruma verilmiş işe giriş bildirgesinde belirtilen işe başlama tarihi arasında 10 gün veya daha az bir sürenin bulunması halinde, işe giriş bildirgesinde yer alan işe başlama tarihi esas alınarak işlemler yürütülecektir, şeklinde açıklama yapılmıştır.

Buna göre...