SON YAZILAR

26 Mayıs 2017 Cuma

Ramazan Paketlerine Vergi Desteği

Alo Sgk | 10:39 | | | | |


Ramazan Paketlerine Vergi Desteği

İsmail Kökbulut
Yeminli Mali Müşavir

MuhasebeTR

Ramazan ayı, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın da oldukça hissedildiği bir dönem. Ramazan ayında birçok hayırsever kişi ve kuruluş maddi ve manevi açıdan bağış ve yardımlarda bulunuyor. Ramazan paketleri binlerce ihtiyaç sahibine ulaşıyor. İhtiyacı bulunanlara yapılan maddi yardımlar vergi destekleriyle teşvik ediliyor. 


Bağışların gider kaydedilmesinin çok önemli bir koşulu var. O da bağışların fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek veya vakıflar aracılığı ile yapılması zorunluluğu. Hangi yardımlara destek var?
İşletmelerin ve beyanname veren Gelir Vergisi mükelleflerinin belli şartlarla yaptığı gıda, temizlik, giyecek ve yakacak bağış ve yardımları vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün.Bağışlar nereye yapılırsa gider olarak dikkate alınır?
Bağışların fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek veya vakıflar aracılığı ile yapılması zorunlu. Ana sözleşmelerinde gıda bankacılığı yer alan dernek veya vakfa yapılan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak bağışların gider olarak kaydedilebilir. İhtiyacı bulunanlara bu yardımların doğrudan bağışlanması durumunda gider kaydı yapılamaz. Dernek veya vakıf dışında başka organizasyonlar aracılığıyla yapılacak bağışlar da gider kaydedilemiyor.Yapılan bağışların vergisel avantajından kimler faydalanabilir?
Bağışların gider yazılmasına yönelik hüküm Gelir Vergisi Kanunu'nun 40. maddesinde ve yine Gelir Vergisi Kanunu'nun 89/6. maddesinde yer alıyor. Bu maddeler ile kurumlar vergisi mükellefi olan şirketler ve Gelir Vergisi Beyannamesi veren şahıslar bu kapsamdan faydalanabilir.

Kısaca 2017 yılı kazancını 2018 yılında beyan edecek olan;

- Şirketler

- Ticari, zirai, serbest meslek kazancı, ücret geliri, gayrimenkul sermaye üradı, menkul sermaye iradı, sair kazanç ve irad elde tüm mükellefler, bu tür bağışlarını indirim konusu yaparak daha az vergi ödemeleri mümkün.Bağışların kapsamı nedir?
Bu kapsama gıda, temizlik, giyim ve yakacak maddeleri giriyor. Bu maddeler dışında yapılan bağışların bu kapsamda gider ve indirim olarak dikkate alınması mümkün değil.

Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedeli indirim konusu yapılıyor.Diğer hususlar
- Bağışların mutlaka dernek veya vakıf adına düzenlenen fatura ile belgelendirilmesi ve taşıma için sevk irsaliyesi düzenlenmesi gerekiyor.

- Bağışlanan malın maliyet bedeli (KDV dahil) indirim olarak dikkate alınacak.

- Bağış konusu mal için yüklenilen KDV'nin indirimi mümkün değil. Daha önce indirim konusu yapılmış ise ilave edilecek KDV olarak beyan edilmesi ve gider hesaplarına aktarılması gerekir.

- Faturada "İhtiyaç sahiplerine yardım şartıyla bağışlandığından KDV hesaplanmamıştır" ibaresinin yer alması gerekir.

Görüldüğü gibi Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak isteyen gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri bu yardımlarını fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflar aracılığıyla gerçekleştirdiklerinde vergisel avantaj elde ediyorlar. Bu konudaki hatırlatmalarımızla beraber tüm vatandaşlarımızın mübarek Ramazan ayını kutluyoruz.


Kaynak ► http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/ismailkokbulut/008/