SON YAZILAR

16 Mayıs 2017 Salı

SGK Borçluları Dikkat Bu Fırsatı Kaçırmayın! Son Gün 31 Mayıs 2017

Alo Sgk | 08:59 | | | | | |


SGK Borçluları Dikkat Bu Fırsatı Kaçırmayın! Son Gün 31 Mayıs 2017

Gülbenk Müşavirlik

19/8/2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6736 sayılı Kanunla 2016/Haziran ve önceki dönemlerden kaynaklanan prim ve idari para cezası borcu olan işveren ve sigortalılara, bu borçlarını enflasyon oranları üzerinden hesaplanacak faiziyle birlikte ve uzun süreli taksitler halinde ödemelerine imkan sağlanmıştır.


Enflasyon oranları üzerinden hesaplanan faizin mevcut gecikme zammına göre oldukça düşük olduğu, ayrıca borçların tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödenmesi halinde enflasyon oranları üzerinden hesaplanan faizin de yarısının indirilecek olması nedeniyle, borçların yapılandırma kapsamında ödenmesinin kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğu düşünülmektedir.

İlk taksitin 31/5/2017 tarihine kadar ödenmemesi halinde yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkı 
kaybediliyor

6736 sayılı Kanunla getirilen yapılandırma hükümlerinden istifade edilebilmesi için ilk iki taksitin veya peşin ödeme başvurusunda bulunmuş borçlular açısından peşin ödemeye esas tutarın tamamının süresi içinde ödenmesi gerekiyor.

İlk iki taksitin veya peşin ödemeye esas tutarın süresi içinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ise yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmektedir.

SGK borçluları açısından 6736 sayılı Kanun uyarınca ilk taksitin ödeme süresi 2/1/2017 tarihi itibariyle sona ermiş olmasına rağmen, 27/1/2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6770 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeyle ilk taksitlerini veya peşin ödemeye esas tutarlarını 2/1/2017 tarihine kadar ödeyememiş olan borçlulara bu borçlarını 31/5/2017 tarihine kadar ödemelerine imkan sağlanmıştır.

Dolayısıyla 6736 sayılı Kanun uyarınca yapılandırma başvurusunda bulunmuş olan vatandaşların, yapılandırma hükümlerinden yararlanabilmeleri için ilk taksitlerini veya peşin ödeme başvurusunda bulunmuş iseler peşin ödemeye esas tutarı  31/5/2017 tarihine kadar ödemeleri gerektiği unutulmamalıdır.

İlk taksit veya peşin ödeme tutarına 1.40 geç ödeme zammı ilave edilecek.

6770 sayılı Kanunla yürürlüğe giren geçici 2. maddenin  birinci fıkrasında, ilk taksitlerini veya peşin ödemeye esas borçlarını süresi içinde ödemeyenlerin getirilen yeni haklardan istifade edebilmeleri için ilk taksitlerini veya peşin ödemeye esas tutarları Kanun yürürlüğe girdiği 27/1/2017 tarihine kadar hesaplanacak 1,40 oranındaki geç ödeme zammı ile birlikte ödemeleri gerektiğine yer verilmiştir.

Buna göre en geç 2/1/2017 tarihine kadar ödenmesi gereken aylık 1.000 TL tutarındaki taksitini bu tarihe kadar ödemeyen bir borçlunun, ilk taksitini 31/5/2017 tarihine kadar

1.000 X 1.40 / 100 = 14 TL Geç ödeme zammı

14 + 1.000 = 1.014 TL olarak ödemesi gerekiyor.

Yapılandırma kapsamında ilk taksitlerini/peşin ödeme tutarlarını 31/5/2017 tarihine kadar ödemeyenler, bu borçlarını halen TBMM de görüşülmekte olan yeni yasaya göre de yapılandıramayacaklar.

Halen TBMM’nde görüşülmekte Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 3.maddesinin on birinci fıkrasında;

“Bu Kanun hükümleri

a)…

b) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda, 6552 sayılı Kanun, 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hükümlerine göre bu Kanunun yayımı tarihi itibariyle taksit ödemeleri devam eden alacaklar ile 6736 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden alacaklar, hakkında uygulanmaz.” hükümlerine yer verilmiştir.

Buna göre TBMM’de görüşülmekte olan torba yasa 31/5/2017 tarihinden önce Resmi Gazetede yayımlandığı takdirde, 2016/Haziran ve önceki dönemlerden kaynaklanan borçları için 6736 sayılı Kanun gereğince yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmuş olan borçlular ilk taksitlerini 31/5/2017 tarihine kadar ödemezler ise, yeni yasa uyarınca yapılandırma başvurusunda bulunsalar dahi 2016/Haziran ve önceki dönemlerden borçları yapılandırma kapsamına alınmayacağı için yalnızca 2016/Temmuz ile 2017/Mart dönemleri arasında kalan borçlar için yeni yasada yer alan hükümlerden istifade edebileceklerdir.