SON YAZILAR

17 Mayıs 2017 Çarşamba

SGK Borçlusuna Yeni Şans Geliyor

Alo Sgk | 09:32 | | | | | | |


SGK Borçlusuna Yeni Şans Geliyor

İbrahim IŞIKLI
Dünya Gazetesi


Geçen yıl, ekonomide yaşanan olumsuzluklar nedeniyle 6736 Sayılı Kanun’la vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına imkân sağlanmıştır, ancak 30 Haziran 2016 tarihini esas aldığından bu tarihten sonraki olumsuzluklar nedeniyle (15 Temmuz darbe girişimi) kamuya karşı yükümlülüklerini yerine getiremeyenler için yeniden yapılanma imkânı sağlamaya ihtiyaç duyulmuştur. 


Kısa bir süre içerisinde yasalaşması beklenen bu tasarı ile 6736 Sayılı Kanun kapsamında giren alacak türleri hakkında 31.03.2017 tarihine kadar kesinleşmiş borçlar için yeni yapılandırma imkânı sağlanmaktadır. Yeniden yapılandırma hükümleri 01.07.2016 tarihinden sonraki dönemler kapsayacak olup 6736 Sayılı Kanun’dan yararlanmış olanların borçları kapsam dışında tutulmuştur.

Kapsama giren SGK borçları;

- 4/a, 4/b ve 4/c sigortalılık statülerinden kaynaklanan 2017/mart ayı öncesine ait prim borçları (ertelenen tutarlar hariç), emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı,
- 2017/Mart ayı ve öncesine ait isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primleri ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı,
- Emekli aylığı alırken 4/b kapsamında çalışması olanların 2016/Şubat ayı öncesine ait olan SGDP primleri ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı,
- 2017 yılı Mart ayı sonuna kadar bitirilmiş olan özel nitelikli inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma ve tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı,
- 2017 yılı Mart ayı sonuna kadar işlenen fiillere ait idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı,
- İlgili kanunları gereğince takip edilen 2017 Mart ayı ve öncesine ait damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı.

Peşin ödeme ve taksit süreleri

Yapılandırılan borç taksitler halinde veya peşin olarak ödenebilecek.
Taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, ilgili maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak şartıyla borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen...