SON YAZILAR

16 Mayıs 2017 Salı

Sosyal Güvenlik Haftasında Bilinçlenme

Alo Sgk | 09:06 | | | | | | | |


Sosyal Güvenlik Haftasında Bilinçlenme

Vedat İLKİ

Sosyal Güvenlik Haftasını kutladığımız bugünlerde özellikle en can alıcı nokta geleceğimize ipotek koyulmaması adına kayıt için de çalışmaktır.


Bunun içinde daima hedefinde   “Kayıt Dışı İstihdam” en az düzeye indirmek hedefleri arasındadır.

  Ø  SGK Sigortalıların bildirilmemesi(4/a ve 4/b )
  Ø  Çalışanların 4/a ücret ve günlerinin eksik bildirilmesi

Son yıllarda teşviklerle ,milli istihdamı artırma projeleriyle işverenlerin sırtından prim yükü alınmaya çalışıyor.
Bir çok teşvik türü bulunmaktadır.

Bunun yanında Kayıtdışı önleme adına Kadim servisleri kurulmuş,bir çok kamu kurumundan veri alınmaya başlanmıştır.

BİLİNÇLENME KONUSUNDA ORTAYA ÇIKAN ENGELLER
  Ø  İşsizlik Oranları(Genç İşsizler) önleme adına İşbaşı Eğitim Programları,İşsizlik Fondan bu yönde kullanılan ödenekler son yıllarda çalışmalar başladı.
  Ø  Eğitim ve bilinçlendirme,son yıllarda SGK İl ve Merkez  Müdürlükleri İlk-Orta-Lise ve Üniversitelerde Sosyal Güvenlik alanında bilinçlenme üst düzeye çıkmaya başladı.
  Ø  Emekliler konusunda ise kayıt dışı çalışma mevcuttur.
  Ø  Tarımda mevsimlik işçilerde EK/5 yaygınlaştırılması
  Ø  Küçük ölçekli işletmelerde rehberlik çalışması yapılması gerekiyor
  Ø  Taşeron işçilerin hakları konusunda rehber çalışma başlatılmalı,
  Ø  Sosyal Güvenlik bilincinin mobil araçlarla,medya ile geniş halk kitlelerine anlatılmalı,SGK sitesi güncellenmelidir.

SOSYAL GÜVENLİKTE BİLİNÇLİ OLMAMANIN KAYIPLARI
ÇALIŞAN AÇISINDAN

Ø  Sağlık Yardımı Alamaz
Ø  Analık Sigortasından Yararlanamaz
Ø  Kısa Vadeli Sigorta Kollarının sağladığı haklardan olan iş göremezlik gelirlerini alamaz
Ø  Uzun Vadeli Sigorta Kollarından Malullük,Yaşlılık ve Ölüm Sigortasından Yararlanamaz
Ø  İşsizlik Sigortasından Hakları olmaz
Ø  BES faydalanamaz
Ø  Çalışma Hayatından doğan haklarından yararlanamayacaktır.

          İŞVEREN AÇISINDAN

  Ø  İş Kazası /Meslek Hastalığı Riski ve Sorunları karşısında tüm maliyetleri yüklenir
  Ø  Denetimlerde İdari Para Cezalarıyla karşı karşıya kalırlar
  Ø  Teşviklerden Yararlanamazlar
  Ø  Devletin vereceği hibe vs kredilere hak edemezler

DEVLET AÇISINDAN

Ø  Büyük oranda vergi ve prim kaybı ortaya çıkmakta, bu da sosyal güvenlik ve bütçe açığına neden olmaktadır.
Ø  Sosyal güvenlik sisteminde aktif/pasif dengesi bozulmakta ve sistem finansal açıdan tıkanmaktadır.
Ø  Gelir elde etmeyen vatandaşlara yönelik yapılan primsiz ödemeler artmaktadır.

SOSYAL AÇIDAN

               Gelir dağılımında adaletsizlik, yoksulluk ve ahlaki dejenerasyon gibi sosyal sorunlara yol açmaktadır.

AHLAKİ VE DİNİ NORMLARLA SOSYAL GÜVENLİK BİLİNCİNE ETKİSİ

Toplumsal ahlakın sosyal güvenlik kapsamında dikkate alınması gereken bir diğer yönü de çalışma ahlakıdır.
Sosyal güvenlik alanında, sahte emeklilik, muvazaalı boşanma, devlet kaynaklarından hak etmediği halde yararlanma vb. sosyal güvenlik sistemini suiistimal eden ve ahlaki normlara uygun olmayan davranışların yaygınlaşması, bir süre sonra bu davranışların toplum tarafından benimsenmesi ve hatta ahlaki normlara uygunmuş gibi algılanmasına neden olarak iş ve çalışma yaşamındaki tutumları değiştirebilmektedir.

Ahlaki vicdan, çevrenin değerlerine bağlıdır.

Şuara Suresinin 183’ üncü ayetinde “İnsanların hakkından bir şeyi kısmayın” buyrularak her bireyin başkalarının hakkına tecavüz etmeksizin kendi payına düşeni elde etmesi gerektiği bildirilmiştir. Buna paralel olarak “Allah’ ın hoşnutsuzluğunu kesin kazanacağı üç grup şunlarıdır: Allah’ a vermiş olduğu sözü yerine getirmeden ölen, hür bir insanı köle olarak satıp parasını yiyen ve yanında çalıştırdığı işçinin hak ettiği ücreti ödemeyen kimse.” Hadisi, emek sömürüsüne karşı İslam dininin takındığı sert tavrı ortaya koymaktadır.

Yukarıdaki ayet ve hadisten anlaşılacağı üzere İslam dini sadece kendi çıkarlarını düşünen ve sadece üreten bir bireyden ziyade başkasının haklarını da gözeten bir bireyi emreder. Dini faktörler sosyal güvenlik ahlakının oluşmasında önemli bir faktördür.

ÇANAKKALE SGK ALKIŞLAR
Tiyatro oyunlarıyla Sosyal Güvenlik Bilincini küçük beyinlere oyunla,görselle ve mesajla verilerek bilinçlendirmeyi başaran yürekleri de kutlamak gerekir.

İlkokul öğrencilerinin ilgi ile beklediği çocuk oyunu, Bayramiç Halk Eğitim Merkezinde sahnelendi.  Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü M. Uğur Yavuz’un yazıp yönettiği, Bayramiç Mustafa-Gülşen Çınaroğlu Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından sahnelenen oyunda, çocuklarda Sosyal Güvenlik Bilinci oluşturmayı hedefleyerek bunu eğlenceli bir dille anlatıldı. Kahkahanın eksik olmadığı salonda, Mustafa-Gülşen Çınaroğlu öğrencilerinin performansı da göz doldurdu. Oyunun sonunda mutlulukları gözlerinden okunan minikler ve eğitimciler bu tarz etkinliklerin çocukların öğrenme yetisini geliştirerek kişisel gelişimi olumlu etkilediği ve etkinliklerin devamını beklediklerini söyledi.

Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü M.Uğur Yavuz, 15-19 Mayıs Sosyal Güvenlik haftasının yaklaştığını da hatırlatarak, Sosyal Güvenlik haftası boyunca etkinliklerin hız kazanarak devam edeceğini ve Çanakkale halkıyla buluşarak sosyal güvenlik bilincini arttırmaya yönelik bilgilendirici çalışmalara yoğunluk vereceklerini iletti.

Kaynak :Boğaz Gazetesi 

Biz yıllar önce bunu köşemizde yazmıştık.

http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=6514                   

VEDAT İLKİ
vedat.uzman@gmail.com