SON YAZILAR

24 Mayıs 2017 Çarşamba

Vergi Usul Kanunu Sirküleri (VUK-94)

Alo Sgk | 15:50 | | | | |


Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilme Süreleri Uzatıldı24/05/2017 tarihli ve VUK-94/ 2017-7 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleriyle, 31 Mayıs 2017 tarihine kadar verilmesi gereken 2017/Nisan dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 02 Haziran 2017 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Sirküler...


T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı


VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/94


Konusu: 31 Mayıs 2017 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken 2017/Nisan dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması.


Tarihi: 24/05/2017

Sayısı: VUK-94/ 2017-7


1. Giriş:

Bakanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 31 Mayıs 2017 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2- Bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması:


31 Mayıs 2017 tarihine kadar verilmesi gereken 2017/Nisan dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 02 Haziran 2017 günü sonuna kadar uzatılmıştır.


Adnan ERTÜRK

Gelir İdaresi Başkanı