SON YAZILAR

31 Mayıs 2017 Çarşamba

Yeni Açılan SGK Dosyası ile Vergi Kimlik No Eşleştirme Bildirimi…

Alo Sgk | 10:04 | | | | | |


Yeni Açılan SGK Dosyası ile Vergi Kimlik No Eşleştirme Bildirimi…

Ahmet Mehdi Yurtsever
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

MuhasebeTR

Değerli okurlar, daha önceden kaleme aldığım Aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar birleşmesi konusunda sizlerden gelen sorular arasına bu günlerde bir yenisi daha eklendi. Hatırlayacak olursak 18.02.2017 Tarihli 29983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğ ile; Muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesi birleştirilmişti. Geçiş dönemi uygulaması önümüzdeki ay Kırşehir ili merkez ve ilçelerinde de başlayacak, 01.01.2018 tarihinden itibaren ise tüm ülkede genelinde uygulamaya geçilecek.  


1 seri nolu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği ile vergi kimlik numarası ve işyeri sicil numaralarının eşleştirilmesi zorunlu hale getirilmiş, Vergi kimlik numaraları ile kurum işyeri sicil numaralarının eşleştirilmesi amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere “Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim formunu (Ek-8) 31.03.2017 tarihine kadar internet vergi dairesi üzerinden elektronik ortamda gönderilecekti, daha sonra 2 seri nolu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği ile 02.05.2017 tarihine uzatılmıştı.

Buraya kadar her şey normal 02.05.2017 tarhine kadar bildirim zorunluluğu olan mükellefler bildirimlerini yaptılar, bu tarihinden sonra yeni açılan SGK dosyalarında eşleştirme nasıl olacak peki? Herhangi bir süre var mı, ne zamana kadar vergi dairesine Ek-8 formu verilmesi gerekli, yoksa bildirimi SGK mı yapacak soruları sık gelmeye başladı.

Hemen belirtmek isterim ki 1 seri nolu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinde bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yer verilmemiş ve vergi kimlik numaraları ile kurum işyeri sicil numaralarının eşleştirilmesi amacıyla bir defaya mahsus olmak  üzere”  02.05.2017 tarihine kadar bildirim yapılacak dendiğinden dolayı yeni açılan SGK dosyalarına ait bildirim yapma zorunluluğu bulunmamaktadır meslek mensuplarına ve işverenlere duyurulur.