SON YAZILAR

1 Haziran 2017 Perşembe

2 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Bazı İllerde Uygulanmakta Olan Mücbir Sebep Halinin Sona Ermesi Hakkında) Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi

Alo Sgk | 13:54 | | | | |


2 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Bazı İllerde Uygulanmakta Olan Mücbir Sebep Halinin Sona Ermesi Hakkında) Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi

27/5/2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yayım tarihi olan 27/5/2017 tarihi itibarıyla mücbir sebep süresi iki yılı aşmış Van İlinin tamamı, Ağrı İli Patnos ve Bitlis İli Adilcevaz İlçelerinde mücbir sebep hâli Kanunun yayımlandığı ayın son günü olan 31/5/2017 tarihinde herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın kendiliğinden sona ermiş olup, bu Tebliğde bahsi geçen yerlerdeki mükellefler için vergi beyannameleri ve bildirimlerinin verilmesi ile ödeme sürelerine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.