SON YAZILAR

14 Haziran 2017 Çarşamba

Akaryakıt sektöründe vergi kayıp ve kaçağı rekor kırdı…

Alo Sgk | 11:06 | | | |


Akaryakıt sektöründe vergi kayıp ve kaçağı rekor kırdı…

Nedim TÜRKMEN
Sözcü

Ülkemizde, yüksek Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi uygulanan ürün ve sektörlerde; vergi kayıp ve kaçağının yüksek olduğuna ilişkin Vergi Denetim Kurulu 2016 yılı Faaliyet Raporu'nda yer alan istatistikleri sizlerle paylaşmıştım. Bugün ise konunun ayrıntılarına girip, söz konusu faaliyet raporunda yer verilen Vergi İncelemesi Sonuçları'nı sizlerin dikkatine sunmak istiyorum.


AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞINA YÖNELİK YAPILAN İNCELEMELER

ÖTV Kanunu eki (1) sayılı listedeki akaryakıtlar dışında ve piyasada 10 numara yağ ve benzeri adlarla isimlendirilen bazı ürünlerin, ilgili mevzuata aykırı olarak akaryakıt ürünlerine karıştırılmak veya doğrudan akaryakıt olarak kullanılmak suretiyle, vergi kaybına ve haksız rekabete neden olduğu bilinmektedir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yazısı, Gelir İdaresi Başkanlığı değerlendirmesi ve yapılan analizler sonucu 171 mükellef incelemeye sevk edilmiştir. Ayrıca kayıt dışı olarak akaryakıt satışı yapılabileceği konusunda tereddütler oluşan 36 mükellef incelemeye sevk edilmiştir.
11


TÜPLÜ/DÖKME LPG TESLİMLERİ HAKKINDA YAPILAN İNCELEMELER

LPG sektöründe faaliyet gösteren mükelleflerin, dökme olarak aldıkları LPG'yi otogaz olarak kullanılmak üzere teslim etmek suretiyle, neden olabilecekleri vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi amacıyla, bu kayıp ve kaçağa neden olan yöntemlerin araştırılması, bu yöntemleri kullanan veya kullanmış olma ihtimali açısından riskli görülen mükelleflerin tespit edilmesi, bu mükelleflerin takibini sağlamaya yönelik öneriler geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapılmıştır.

Çalışmalar kapsamında elde edilen veriler üzerinde yapılan analiz çalışması neticesinde; 2013 ve 2014 yıllarında toplam 39 mükellef vergi incelemesine sevk edilmiştir. Ayrıca 2016 yılında tüplü/dökme olarak aldıkları LPG'yi otogaz şeklinde teslim etmek suretiyle, vergi kayıp ve kaçağına neden olabileceği değerlendirilen 33 mükellef daha vergi incelemesine sevk edilmiştir.
22


KAÇAK AKARYAKIT SATIŞININ TESPİTİNE DÖNÜK İNCELEMELER

İstanbul Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlığı vergi müfettişleri tarafından yürütülen bir inceleme ve araştırma görevi kapsamında düzenlenen Görüş ve Öneri Raporu ile kaçak akaryakıt satışı kapsamında sahte belge düzenleme faaliyetinde bulunan mükellefler tespit edilerek bu mükelleflerin analizi yapılmıştır. Analizi yapılan şirketlerin organizasyon kapsamında gerçekleştirdikleri kaçak akaryakıt faaliyetlerinin gizlenmesi ve belge düzeninin sağlanması amacıyla , hayali üretim konusu olan boya ve tiner üretimlerine ilişkin olarak sahte fatura düzenlemeleri nedeniyle; söz konusu faturaların önemli bir kısmının şirketlerin kendi arasındaki işlemlere ait olduğu, faturaların diğer kısmının ise kaçak akaryakıt satışının gerçekleştirildiği kişilerin adına düzenlendiği tespit edilerek, bu kazançların vergilendirilemediği sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde 578 mükellef incelemeye sevk edilmiştir.
33


BİTKİSEL VE ATIK YAĞLARIN AKARYAKIT ÜRÜNÜ OLARAK KULLANIMININ TESPİTİNE YÖNELİK YAPILAN İNCELEMELER

İstanbul Organize Vergi Kaçakçılığı ile...