SON YAZILAR

20 Haziran 2017 Salı

Aynı işverende iki ayrı dönem çalışanlar dikkat

Alo Sgk | 09:42 | | | | | |


Aynı işverende iki ayrı dönem çalışanlar dikkat

Ahmet Metin AYSOY
Star Gazetesi

İşten ayrılan veya işten çıkarılan çalışanın, iş sözleşmesinin feshinin ardından belli bir süre sonra yeniden aynı işverene bağlı olarak tekrar işe alınması durumunun, deneme süresine ve yıllık izin hakkına etkilerini ele alacağız.


1-Deneme süresi


İşveren ve işçinin iş sözleşmesine bir deneme kaydı koymaları halinde, bunun süresi en çok iki ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir. Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir.

Peki, işçinin deneme süreli iş sözleşmesi ile çalışmış olduğu işyerinden ayrılıp, bir süre sonra tekrar aynı iş yerinde çalışması söz konusu olursa, işveren ikinci defa deneme süresi koşulunu ileri sürebilir mi?

Medeni Kanunu’nun 2. maddesinde yer alan “Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz” hükmü gereğince, işverenin işçiyi deneme süresine tabi tutma hakkını iyi niyet çerçevesinde kullanması gerekir.

Bu itibarla, geçerli bir neden olmadıkça aynı işçinin, aynı işyerinde ikinci kez deneme süresine tabi tutulması kaydı iş sözleşmesine konmamalıdır. 

Ancak, eski işçinin, iş yerinde iş teknolojisi değiştikten sonra tekrar işe alınması veya aynı işyerinde eski pozisyonundan farklı bir görev için işe alınması gibi, işçinin ikinci kez deneme süresine tabi tutulmasını haklı kılacak sebeplerin mevcudiyeti durumunda, işveren işçiyi tekrar deneme süresine tabi tutabilir.

2-Yıllık izin

İşçinin iş sözleşmesinin feshinin ardından belli bir süre sonra aynı işveren tarafından tekrar işe alınması halinde,  önceki çalışma dönemindeki  çalışma süreleri yıllık izine hak kazanma açısından dikkate alınır mı? Bu soruya Yargıtay şu şekilde cevap vermektedir;

"Önceki çalışma döneminde izin kullandırılmak veya fesihte karşılığı ödenmek suretiyle tasfiye edilmeyen çalışma süreleri, aynı işverenin...