SON YAZILAR

10 Haziran 2017 Cumartesi

Bayram günleri yıllık izinden sayılır mı?

Alo Sgk | 09:51 | | | | | |


Bayram günleri yıllık izinden sayılır mı?

Arif TEMİR
Güneş Gazetesi

Çalışanların dinlenme hakları Anayasa ve kanunlarla güvence altına alınmıştır. Hafta tatili ve bayram günlerinin yıllık izne ilave edilip edilmeyeceği konusunda çeşitli tereddütler var.  

Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz. Bir başka deyimle izin süresine eklenir Yıllık ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işçiye ayrıca ödenir. Hafta tatillerinin yıllık ücretli izin süresine eklenmesinde hafta tatillerinin bir günden fazla verildiği bazı işyerlerinde sorunlar oluşmaktadır. Bu nitelikte olan işyerlerinde hafta tatilinin bir gününden fazlası yıllık ücretli izine ilave edilmez şeklinde görüşler  oluşmuştur.  İş mevzuatı hükümleri gereğince yasalardaki asgari düzenlemelerin üzerinde işçi lehine yapılan düzenlemeler geçerlidir. Bu durumda işyeri uygulaması önem taşımaktadır. Dolayısı ile geçerli olanda işyeri uygulamasıdır. İşyerinde uygulanan hafta tatili ne kadar ise yıllık ücretli izne o sürenin eklenmesi gerekir. 

Bu açıklamalar ışığında konuyu örneklerle açıklayalım. 

Aşağıdaki örnekler bir işyerinde 3 yıldan beri çalışan ve 1980 doğumlu olan işçi Mehmet Bey varsayımından hareketle verilmiştir. 

Örnek 1: İşçi Mehmet Bey Bey, haftada bir gün hafta tatili kullanmaktadır. Ali Bey yıllık ücretli iznini kaç gün olarak kullanacaktır? 

İş Kanununa göre Mehmet Bey’in yıllık ücretli izin süresi 14 işgünüdür. Hafta tatilleri de izin süresine ilave edileceğinden Mehmet Bey de haftada bir gün hafta tatili kullandığından iki haftada toplam iki gün hafta tatili kullanacak. 14 günlük izin süresine 2 gün daha ilave etmemiz gerekecektir. Dolayısı ile 01.07.20016 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık izne ayrılacak olan Mehmet  Bey 14 iş günü + 2 gün hafta tatili olmak üzere 16 gün yıllık ücretli izin kullanacak ve 17.07.2016 tarihinde işbaşı yapacaktır. 

Örnek 2: Örneğimizdeki işçi Mehmet Bey haftada 2 gün hafta tatili kullanıyorsa yıllık ücretli iznini ne kadar kaç gün kullanacaktır? 

Mehmet  Bey’in yıllık ücretli izni 14 işgünü, haftada 2 gün hafta tatili kullandığından her hafta yıllık izne 2 gün eklenecektir. Buna göre 14 iş günü + 4 gün hafta tatili olmak üzere toplam 18 gün Mehmet Bey izin kullanacak ve  01.07.2016 tarihinde çıktığı yıllık iznini tamamlayarak 19.07.2016 tarihinde işbaşı yapacak. 

Örnek 3: İşçi Mehmet Bey, haftada...