SON YAZILAR

2 Haziran 2017 Cuma

Bir anonim şirketin bir başka anonim şirketin yönetim kurulu üyesi olabilmesi

Alo Sgk | 09:18 | | | | |Bir anonim şirketin bir başka anonim şirketin yönetim kurulu üyesi olabilmesi

Av. Nazlı Gaye Alpaslan Güven
Hürses

6102 sayılı TTK’nun ilgili hükümlerine göre bir anonim şirkette bir başka tüzel kişinin yönetim kurulu üyesi olabilmesi mümkün bulunmaktadır. Buna göre, tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olarak ilgili şirkette görev yapabilmesi için mutlak surette yasal temsilci ataması zorunludur.


Yeni TTK’ya göre, tüzel kişinin yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi durumunda, tüzel kişi kendisinin yönetim kurulunda temsil edecek bir gerçek kişiyi tespit edecek ve yönetim kurulu üyesi olarak kendisi ile beraber bu gerçek kişiyi de tescil ve ilan ettirmek zorundadır.

Bu tescil ve ilanın yapılmış olduğu hususu ayrıca iştirak eden şirketin internet sitesinde yer alacaktır. Başka bir ifade ile, sadece yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi değil, tüzel kişi ile birlikte onun temsilcisi durumunda olan atanmış gerçek kişi de tescil ve ilan ettirilecektir.

Yönetim kurulu toplantılarına artık tüzel kişiliğin, tescil ve ilan edilen bu gerçek kişi iştirak edecek ve rey kullanabilecektir. 
Buna mukabil, gerçek kişinin kullandığı rey tüzel kişinin reyi sayılacaktır.

Sonuç olarak...