SON YAZILAR

9 Haziran 2017 Cuma

Birleşme ve devralma işlemleri sonrası entegrasyon

Alo Sgk | 09:20 | | | |


Birleşme ve devralma işlemleri sonrası entegrasyon

Umut KOLCUOĞLU
Dünya Gazetesi
Birleşme ve devralma işlemlerinin arkasında, yatırımcıların hedef şirket üzerinde değer yaratma arzusu yatar. Yatırımcılar, farklı işletmelerin bir araya gelmesi ile doğacak sinerjiyi kullanarak risklerini azaltmayı, kârlarını artırmayı ve böylece bir rekabet üstünlüğü elde etmeyi amaçlar. Bu amaçları gerçekleştirebilmek için de birleşme ve devralma işlemi öncesinde hedef şirketin faaliyetleri her açıdan detaylı olarak incelenir ve devralma işlemi bu incelemelerden sonra gerçekleştirilir.


Ancak, yatırımcı açısından değer yaratma süreci asıl kapanış sonrasında başlar. Yatırımcıların birleşme ve devralma işlemleri sonrası arzuladıkları azami değere ulaşabilmesi profesyonel bir entegrasyon programı çerçevesinde bu süreci titizlikle yönetmekten geçer.
Yatırımcıların birleşme ve devralma işlemlerinden önce hedef şirkete ilişkin yaptıkları çalışma, bir ön inceleme çalışmasıdır. Bu aşamada hedef şirketin hukuki yapısı, finansal durumu, vergi mevzuatı ile uyumu, operasyonel işlemleri dahil her türlü faaliyeti incelenir. Bu sayede hedef şirkete ilişkin riskler mümkün olduğunca tespit edilir. Benzer bir sürecin, kapanış sonrasına da aktarılması ve ön inceleme kadar etkin yönetilmesi ile yatırımcılar, öngördükleri değer artışını yakalama imkanına sahip olur. Peki bu süreçte, yatırımcıların hangi temel hususlara dikkat etmeleri gerekir?
Entegrasyon dönemini başarıyla tamamlayabilmek için kapanış öncesinde birleşme ve devralma sonrasında uygulamaya geçecek iş planının kapsamlı ve gerçekçi bir beklentiyle oluşturulması önem arz eder. Kapanışın akabinde bu plan uygulanmaya başlanacağı için, teorik tüm çalışmaların ve olası senaryoların devralma işlemi öncesinde tamamlanmış ve tüm yönleriyle değerlendirilmiş olması kritik. Büyük şirketler, hazırlanmış iş planının uygulanmasındaki disiplini ve ritmi sağlamak adına şirket üst düzey yöneticilerinin katılımıyla çeşitli özel ekipler (steering committee) kurarak, bu süreci etkin bir şekilde yürütmeye çalışıyorlar.
Yine devralma işlemine ilişkin hazırlanan sözleşmelerde, hedef şirketin yönetim gücünün nasıl ve kimler tarafından kullanılacağının net olarak belirlenmiş olması gerekiyor. Şirketi yönetim gücünün kapsamı ve sınırlarının devralma öncesinde net bir şekilde çizilmemesi ve gri alanlar bırakılması kapanış sonrasında karar alma mekanizmalarının ve dolayısıyla şirket faaliyetlerinin ciddi bir şekilde akmasına neden olacaktır. Entegrasyon döneminde karar alma mekanizmasının aksaması önemli kayıplar getirebilir.
Kapanış sonrasında dikkatlice yürütülmesi gereken bir diğer süreç ise tarafların kurum kültürlerinin ve organizasyon yapılarının çalışanlar nezdinde doğru bir şekilde entegre edilmesi. Bunun için hedef şirketin insan kaynakları süreçlerinin yine kapanış öncesinde her yönüyle incelenmesi ve entegrasyon süresi boyunca atılacak adımların doğru bir şekilde...