SON YAZILAR

16 Haziran 2017 Cuma

Çalışma hayatında çok şey değişiyor!

Alo Sgk | 09:53 | | | |


Çalışma hayatında çok şey değişiyor!

Resul KURT
Dünya Gazetesi

Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasını sağlamak, yatırım ortamlarının iyileştirilmesi, bürokrasinin azaltılması, teşvik ve desteklerin kritik ve öncü sektörlere aktarılması, üretici üzerindeki mali yüklerin azaltılması, planlı sanayileşmenin sağlanması, yerli, yeşil ve yenilikçi üretime destek olunması amacıyla, hem mali teşvikler, istihdam seferberlikleri hem de bu yatırımlara öncülük eden ve destekleyen yeni düzenlemeler geliyor.


TBMM gündemine gelen ve çok yakın bir tarihte yasalaşmasını beklediğimiz Tasarı ile başta hafta tatili olmak üzere öğrencilerin mesleki eğitimlerine kadar önemli değişiklikler olacak. Bu Tasarıda öne çıkan başlıkları sizlerle paylaşıyoruz:

1- Hafta Tatili Kanunu kaldırılıyor!

Sanayi işletmelerinin her yıl hafta tatili günlerinde çalışabilmek için belediyelerden, hafta sonu çalışma ruhsatı almalarını zorunlu olması sanayici açısından ek mali yük getirmektedir. Sanayi üzerindeki mali yükler kaldırılmak istenmiştir. Bu sebeple, artık miladını doldurmuş bu kanunun kaldırılması amaçlanmıştır.

Ayrıca bu noktada 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanun'un da kaldırılması uygun olacaktır.

2 -Yüksek öğretim kurumlarına kurulan teknoloji transfer ofisleri

Özel ve kamu sektörü iş birliği çerçevesinde yükseköğretim kurumları, önceden izin almak kaydıyla sermaye şirketi statüsünde teknoloji transfer ofisi kurabiliyor. Ofiste, 4857 Sayılı Kanun kapsamında personel istihdam edilir ve 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı uyruklu personel çalıştırılabilir.

Ofislerde, kurumdan izin almak suretiyle tam zamanlı ve yarı zamanlı öğretim elemanı istihdam edilebilir. Sürekli olarak istihdam edilecek personele aylıksız izin verilir ve kadrolarıyla ilişkileri devam eder. Bu kişilerin aylıksız izne ayrıldıkları günden itibaren 15 gün içerisinde başvurmaları halinde aylık izni esas

4/c sigortalılıkları devam eder. Bu şekilde aylıksız izne ayrılanlardan; a- 4/c kapsamındaki önceki kadroları için tespit edilen SPEK esas alınarak sigorta primi çalışan hissesi ile GSS primi çalışan hissesi kendileri tarafından, sigorta primi işveren hissesi ile GSS işveren payı işverenleri tarafından,

b- 5510 Sayılı Kanun'un geçici 4'üncü maddesi kapsamında iştirakçi sayılanlar için tespit edilen emekli keseneğine esas aylık unsurları esas alınarak kişi keseneği kendilerince, kurum karşılıkları ile GSS primi işverenlerince ödenir.

Bu kişilere aylıksız izin dönemindeki söz konusu çalışma süreleri için görev yaptıkları işveren tarafından kıdem tazminatı ödenmez, bu süreler emeklilik hesabında dikkate alınır.

3- Uygulamalı eğitim ücreti değişiyor!

Fen bilimleri ve mühendislik fakültelerinde okuyan öğrencilerin bir yarılını işletmelerde geçirmeleri öngörülmektedir. Ayrıca bu öğrenciler için stajyer ücreti asgari ücretin net tutarının yüzde 35 i olarak belirleniyor.
YÖK, 01.01.2023 tarihine kadar devlet yükseköğretim kurumlarının...