SON YAZILAR

3 Haziran 2017 Cumartesi

Dedikodu ve mahrem bilgileri açıklamak işsiz bırakıyor

Alo Sgk | 09:52 | | | | | | | | |


Dedikodu ve mahrem bilgileri açıklamak işsiz bırakıyor

Okan Güray BÜLBÜL
Akşam Gazetesi

Çalışma hayatı işveren kadar işçilere de sorumluluklar yüklüyor. İşyerinde belirlenen özel kurallar dışında, genel anlamda uyulması gereken kurallar da her iki tarafı bağlıyor. Bunlardan biri de işyerindeki huzurun korunması. İşyerinde yaşanan olayların çalışanlar açısından işyeri dışına taşınmaması çok önemli.

DEDİKODU İŞTEN EDEBİLİR
İşyerinde dedikodu yapmak çalışanları işinden edebilecek bir diğer davranış. Yargıtay bu konuyla ilgili verdiği bir kararında, işyerinde bölge müdürü olarak çalışan bir işçinin işyerinde yaşananları çalışanların eşlerine iletmesini geçerli bir fesih nedeni olarak değerlendirmiştir. Yani işçinin işten çıkartılabileceğini ancak tazminat ödenmesi gerektiğine karar vermiştir. Bahse konu olayda bölge müdürünün işyerinde çalışan işçilerin eşlerine işyerinde yaşananları aktarması ve sonrasında bu olaylarla ilgili uzun süren mail ve mesaj trafiği işçiyi işinden etmiştir. Yargıtay’ın geçtiğimiz yıl vermiş olduğu bir karar iletişim araçlarının hassas bir şekilde kullanılması gerektiğini açıkça ortaya koymuştur. Yargıtay’a giden olayda bir şirketin arşiv kısmında çalışan beş işçinin şirketin arşiv kayıtlarında bulunması gereken bir makbuz örneğinin şirketin önceki yönetim yetkililerince mevcut yönetim aleyhine eleştiri konusu yapılarak sosyal medyada paylaşılması sonrasında işten çıkartılmasını haklı bulmuştur.
GİZLİ ŞİRKET BİLGİLERİ
Makbuzun bir kişi tarafından paylaşılmasına rağmen arşiv bölümündeki beş kişinin birden işten çıkartılmasını haksız bulan yerel mahkemenin aksine Yargıtay, “arşiv bölümünde çalışan kişilerin bilgisayar açılış şifrelerini birbirleriyle paylaşarak gerçek sorumluların ortaya çıkmasını engelleyecek kusurlu davranış sergilemiştir” diyerek işvereni haklı bulmuştur. Dolayısıyla işçiler hem şirket bilgilerini usulünce ve gizlilik esasına uygun bir şekilde kullanmalı, paylaşmamalılar.
SİGARA İŞSİZ BIRAKIR
İşçi ve işvereni karşı karşıya getiren bir diğer konu ise sigara kullanımıdır. İşçilerin sigara içmesine işveren müdahale edemez. Ancak sigara içmek bahanesiyle işlerin aksaması ve içileceği yer önemlidir. Bazen güvenliği aksatacak uygunsuz bir yerde uyarıya rağmen içilen tek bir sigara işçiyi işinden edebilir.
Dedikodu hem işi hem işvereni kötü etkiliyor
İşyerlerinde...