SON YAZILAR

9 Haziran 2017 Cuma

e-Beyanname Duyuru (09.06.2017)

Alo Sgk | 13:10 | | | | | | |e-Beyanname Duyuru

09.06.2017 - Kırşehir İli Merkez ve İlçelerine Bağlı Basit Usul Mükellefler, Apartman Yönetimleri vb. Vergi Kesintisi Yapmayanlardan Çalışanları İçin Sigorta Bildirimi Yapacaklara Duyuru;


18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 1 Sıra No.lu Genel Tebliğinin geçici 2 inci maddesi gereği, Kırşehir ili merkez ve ilçelerinde bulunan vergi kesintisi yapmayan işverenler, çalışanları için yapacakları prim ve hizmet bildirimlerini Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Gelir İdaresi Başkanlığına yapacaktır. Bu işverenlerin varsa gelir vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, yoksa adres itibariyle yetki alanına girdikleri vergi dairesine başvurarak 0003 gelir stopaj mükellefiyet açtırmaları gerekmektedir. Bildirimlerini kendileri göndermek isteyenler vergi dairesinden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi kullanıcı kodu-parola-şifresi talep ederek Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi aracılığıyla beyannamelerini bizzat gönderebilirler. 


Beyannamenin gönderilmesine ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

09.06.2017 - Kırşehir İli Merkez ve İlçelerine Bağlı Mükelleflere Duyuru;

18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 1 Sıra Nolu Genel Tebliğinin geçici 2 inci maddesi gereği, Kırşehir ili merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler tarafından vergi kesintileri ile prim ve hizmet bilgilerinin beyan edileceği Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi kullanıma açılmıştır. Mükellefler beyanname düzenleme programını güncelleyerek beyannameye ulaşabilirler. 


Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine ilişkin ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz.