SON YAZILAR

5 Haziran 2017 Pazartesi

Emeklilik dilekçesi verecekler dikkat!.

Alo Sgk | 08:40 | | | | | | | | | | | | |


Emeklilik dilekçesi verecekler dikkat!.

Ali ŞERBETÇİ
Takvim Gazetesi

 Ali Bey, Ağustas ayının yedisinde emekliliğim doluyor. Emeklilik dilekçemi ne zaman vermeliyim? Ağustosa girmeden mi yoksa Ağustostan sonra mı vereyim? Hak kaybına uğramak istemiyorum. 5...382487 Nolu SMS: 


Sayın Okurum, emeklilik aylığı, emekliliği hak ediş tarihini takip eden aybaşından başlamaktadır. Sizin emeklilik aylığını hak ediş tarihiniz yedi Ağustos ise emeklilik talep dilekçenizi yedi Ağustostan sonra verebilirsiniz. Ancak burada özellikle belirtmem gerekir ki; Ağustos ayı çıkmadan talebi vermeniz gerekiyor. Çünkü eğer Eylül ayına sarkarsa Eylül ayının biri dahi olsa emekli aylığınız Ekim ayından itibaren başlayacaktır. Bu durumda tam bir aylık emekli maaşı kaybınız olmuş olur. Hak kaybına uğramamak için emeklilik talebinizi yedi Ağustostan itibaren ayın sonuna kadar kadar mutlaka verin. 

 Emekli olduktan sonra bir işyerinde çalışırken işveren tarafından iş sözleşmem bildirimsiz olarak fesh edildi. İşveren kıdem tazminatımı ödedi. Ancak ihbar tazminatımı ödemedi. İhbar tazminatı hakkım var mı? 5Ö637878 Nolu SMS:


İhbar tazminatı İş Kanununun 17 nci maddesine uyarak yapılan geçerli nedenle fesihlerde fesih ihbar süresi tanımaksızın sözleşmenin işverence feshedilmesi durumunda ödenmesi gerekir. Bu bakımdan emekli yahut emekli olmayan işçi ayrımı yapılamaz. Keza iş sözleşmesinin haklı neden olmaksızın işçi tarafından işverene ihbar süresi tanımaksızın derhal feshedilmesi durumunda da bu defa işçi tarafından işverene ödenmesi gerekir ki bu bakımdan da işçinin emekli olup olmadığını önemi bulunmamaktadır. Bu nedenle eski işverenenizin size ihbar tazminatını ödemesi gerekir. 

 Gece 23/07 vardiyasında kanunen özürlü işçi çalıştırılması uygun mu, yasak mı? Bu özürlü işçi bulma kurumu sayesinde işe girip kalp ameliyatı olmuş biri, sürekli gündüz vardiyasında çalışması gerekmez mi? Ne yapmalıyız? Kimler gece vardiyasında çalıştırılamaz? C.K. 


İşçilerin gece çalışmaları yedi buçuk saati geçemez. Gece çalıştırılacak işçilerin sağlık durumlarının gece çalışmasına uygun olduğu, işe başlamadan önce alınacak sağlık raporu ile belgelenir. Gece çalıştırılan işçiler en geç iki yılda bir defa işveren tarafından periyodik sağlık kontrolünden geçirilirler. İşçilerinin sağlık kontrollerinin masrafları işveren tarafından karşılanır. Gece çalışması nedeniyle...Kaynak ve Yazının Devamı ► http://www.takvim.com.tr/yazarlar/aliserbetci/2017/06/04/emeklilik-dilekcesi-verecekler-dikkat