SON YAZILAR

5 Haziran 2017 Pazartesi

Engelli çocuğu olan personelin vergi indiriminde hesaplama kıstasları nelerdir!

Alo Sgk | 09:19 | | | | | | |


Engelli çocuğu olan personelin vergi indiriminde hesaplama kıstasları nelerdir!

Taner ÖZDEMİR

Soru      : İşyerimizde çalışan işçimizin çocuğu 1.derece engellidir. Kendisi asgari ücret ile çalışmaktadır. Eşi çalışmıyor ve 4 çocuğu vardır. Sakatlık indirimini net maaşına artı 135tl olarak mı ödeyeceğiz? Bordro hazırladığımda sakatlık indirimi yansımıyor.

   Değerli Okurum ; Engelli personeller yada çalışanların engelli personelleri ile ilgili uygulama süreçleri tam olarak bilinmiyor. Bu yazımızda hem sizin sorularınıza hem de hesaplamanın nasıl yapıldığına dair bilgi vermeye çalışacağım.
      Bilindiği üzere her yılbaşında engelli personellerle ilgili oranlar belirlenmektedir. Bu rakamlarda çalışan adına düzenlenen ücret bordrolarında Gelir Vergisi matrahından indirilmektedir. 2017 yılı için 1.derece engelliler için 900,00 tl, 2. Derece engelliler için 470,00 tl, 3.derece engelliler için 210,00 tl vergi matahından indirilebilmektedir.
                Engelli Vergi İndiriminden faydalanmak için başvuru yapılmalı!
Hizmet Erbabının Bakmakla Yükümlü Olduğu Engelli Kişilerin Müracaatlarında aşağıda belirttiğim evrakların hazırlanması gerekmektedir.
  • Çalıştığı iş yerinden alınacak çalıştığına dair işveren tarafından imzalanıp kaşelenmiş yazı örneği
  • Müracaat formu
  • Dilekçe
  • Bakmakla yükümlü kişinin T.C. Kimlik Numarası
  • Bakmakla yükümlü olduğuna dair belge
  • İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı veya noter tasdikli örneği sunulması gerekmektedir.
     Vergi indiriminden faydalanmak isteyen engellilerin, çalışılan iş yerinin bağlı olduğu Vergi Dairesi veya ilgili vergi dairelerine yapılabileceği gibi Mükellef Hizmetleri Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürlüğü Engelli Servisine müracaat edilmesi gerekmektedir. Bu evraklar teslim edildikten sonra vergi indirimi işleminin sonuçlanması vergi dairesine göre de değişebilmektedir. Lakin ortalama 3 ay sürebileceğini söyleyebilirim. Bu süreç sonunda vergi dairesi işyerine posta ile bilgilendirme yapmaktadır.
 Ücret Bordrosunda hesaplama nasıl yapılacaktır!
     Okurumuzun çalışanı asgari ücretle çalıştığı için kendisinin de net olarak hesaplamayı görmesi için bu rakam üzerinden hesaplama yapacağım.
     Asgari ücretle çalışan bir işçinin 1.derece engelli personelinin olduğunu ve vergi dairesinde vergi indirim yazısını almış olduğunu düşündüğümüzde hesaplama aşağıdaki gibi olacaktır. Burada bilinmesi gereken ince husus ise işçiler adına hesaplanan asgari geçim indiriminin hesaplanan gelir vergisinden fazla olamayacağıdır. Asgari ücretle çalışan ve 1.derece engelli çocuğu olan işçinin 900,00 tl’lik indirimin vergi matrahından indirim yapıldıktan sonra hesaplanan gelir vergisi %15’lik dilimde 91,63 tl olacağı için bu rakamdan fazla agi alamayacağıdır. Tabi bu örneğimizde Asgari geçim indirimini bekar olarak aldık. Bu işçinin Evli-Eş çalışmıyor-4 çocuk olması durumunda ise Asgari geçim indirimi 226,63 tl olacaktır. Bu seferde yine Asgari geçim indiriminde 91,63 tl’den fazlasını alamayacaktır. Kısacası örneğimizde çalışan bir işçinin Asgari geçim indirimi 91,63 tl olacağı için 226,63-91,63: 135,00 tl eksik alacağıdır. Kimi uygulayıcılar işçinin brüt ücretini artırıp bu rakamı da alabilmesi için imkan sağlıyorlar. Lakin bu uygulama doğru bir uygulama olmayacaktır. Zira işçinin eksik olan Asgari geçim indirimini almasını sağlarken işçiyle ilerleyen zamanlarda bir muvazaa yaşamaları halinde aldığı ücret asgari ücret değil üzerinde oynama yapılmış brüt ücret olacağı için kıdem-ihbar-yıllık izin vb. tüm ödemeler sonradan düzenlenen brüt ücrete göre yapılacağı için işveren bu anlamda mağdur olacaktır.
İşlemlerimizde dikkatli olalım lütfen! Hiçbir iyilik cezasız kalmaz!

BAY A 1.777,50 TL BRÜT ÜCRETLE ÇALIŞMAKTADIR.1. DERECE ENGELLİ ÇOCUĞU VARDIR. VERGİ DAİRESİNDEN DE VERGİ İNDİRİMİ YAZISI MEVCUTTUR
BRÜT ÜCRET1.777,50
SGK MATRAHI1.777,50
SGK İŞÇİ(% 14)248,85
SGK İŞSİZLİK(%1)17,78
İNDİRİM DÜŞÜLMEMİŞ GELİR VERGİSİ MATRAHI1.510,88
ENGELLİ İNDİRİMİ900,00
G.VERGİSİ MATRAHI(GELİR VERGİSİ-ENGELLİ İNDİRİMİ)610,88
GELİR VERGİSİ91,63
DAMGA VERGİSİ13,49
KESİNTİ TOPLAMI371,75
NET ÜCRET1.405,75
AGİ91,63
AGİ DAHİL NET ÜCRET1.497,38