SON YAZILAR

6 Haziran 2017 Salı

Göçük Altında Kalan Madencinin Hayali Erken Emekli Olmak-1

Alo Sgk | 09:19 | | | | | | |


Göçük Altında Kalan Madencinin Hayali Erken Emekli Olmak-1

Vedat İLKİ

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde özel bir maden ocağındaki göçükte ölen maden işçisi Volkan Köroğlu’nun hazin hikayesi yürekleri burkmuştur.


Madenci Köroğlu’nun emekliliğine 8 yıl kadar süre kalmıştır.Kendisi aslına mobilyacı olup,emeklilikte aranan yaş şartı erken emekli olma umuduyla madene inme ve sonuç göçük yiten yaşamlar.

İbret verici nokta ise;
Erken emekli olacağım diye madene inmesi.

MADEN ÇALIŞANLARI ERKEN EMEKLİ OLUR MU?
Madencinin emeklilik koşulları iki önemli tarihe göre karar verilir;
1.)01.10.2008 (hariç) öncesi olanlar,
2.) 01.10.2008 (dahil) sonrası olanlar
yeraltı işlerinde çalışma koşullarına göre belirleniyor.
Vefat eden Madenci ve diğer madenciler erken emekli hayalleri de bu tarihlerde düğümleniyor.

EKİM 2008 ÖNCESİ İŞE GİREN MADENCİNİN EMEKLİLİK KOŞULLARI TABLOSU
İlgili Kanun
Kanun Maddesi
Sigortalılık süresinin başlangıcı
                  Çalışmanın
Talep tarihinde en az
Niteliği
Sigortalılık Süresi
Gün Sayısı
Yaş
Sigortalılık süresi
Gün sayısı
5510
Geçici 9. Maddenin 5. Fıkrası
08.09.1999’dan önce
Sürekli veya münavebeli
 
1800
50
-
5000
 
1800
50
15
3600
08.09.1999-30.09.2008 arası
Sürekli veya münavebeli
 
1800
50
 
7000
 
1800
50
25
4500
30.09.2008 (dahil) öncesi
Sürekli
20
5000
 
20
5000
Münavebeli
25
4000
 
25
4000

5510/Kanunun geçici 9. maddesinin beşinci fıkrasında; Kanunun yürürlük tarihinden önce(EKİM2008) bazı hükümleri yürürlükten kaldırılan 506 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılanların, Kanunun yürürlük tarihinden önce(EKİM2008) maden işyerlerinin yeraltı işlerinde sürekli veya münavebeli olarak çalışmaya başlayanlardan;

- En az 20 yıldan beri Bakanlıkça tespit edilen maden işyerlerinin yeraltı işyerlerinde sürekli çalışan ve bu işlerde en az 5000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödeyen sigortalılara yazılı talepleri halinde 5510/ 28. maddenin ikinci fıkrasının (a) bendindeki yaş şartları aranmaksızın yaşlılık aylığı bağlanacaktır.

- En az 25 yıldan beri Bakanlıkça(ÇSGB) tespit edilen maden işyerlerinin yeraltı işyerlerinde yeraltı münavebeli işlerinde çalışan ve bu işlerde en az 4000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödeyen sigortalılara da 28. maddenin ikinci fıkrasının (a) bendindeki yaş şartları aranmaksızın 8100 gün prim ödemiş sigortalılar gibi yaşlılık aylığı bağlanacaktır.

- 50 yaşını dolduran ve malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi çalışmalarının en az 1800 gününü Bakanlıkça (ÇSGB)tespit edilen maden işyerlerinin yeraltı işlerinde geçirmiş olan sigortalılara da sigortalı olarak işe giriş tarihi 08.09.1999 dan önce olanlara 5000 gün veya 15 yıllık sigortalılık süresi ve en az 3600 gün, sigortalı olarak işe giriş tarihi 08.09.1999 dan sonra olanlara ise 7000 gün veya 25 yıllık sigortalılık süresi ve en az 4500 prim gün sayısı koşullarının yerine gelmesi halinde, yaşlılık aylığı bağlanacaktır.

Sigortalıların söz konusu işlerde Kanunun yürürlük tarihinden önce(EKİM2008) veya sonra(EKİM 2008) geçen çalışmalarının en az 1800 gün olması koşuluyla çalışmalarının ¼’ü, eskiden olduğu gibi sadece prim ödeme gün sayılarına ilave edilecektir. Bunlar için malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, sigortalının prime esas kazancının % 23’üdür. Bunun % 9’u sigortalı hissesi, % 14’ü de işveren hissesidir.

Madenlerde sürekli işlerde çalışan madencilerin hizmetleri “4” kodu, münavebeli ‘’5’’ kodlu hizmetler olarak bildirimi yapılır.
ÖRNEK:
Doğum Tarihi:05/04/1958
İlk İşe Giriş Tarihi:08/05/1988
Sigortalılık Statüsü:İşçi
Prim Ödeme Günü:3600 Gün(Yer altı Münavebeli)
İlave Prim Günü:3600/4=900
Toplam Prim Günü=3600+900=4500

Tabloya baktığımızda 25 yıl sigortalılık süresi ve 4000 günden fazla  prim günü var.Emekli olmayı hak etmiştir.

ÖRNEK
Doğum Tarihi:01/08/1960
İlk İşe Giriş Tarihi:01/01/1995
Sigortalılık Statüsü:İşçi
Prim Ödeme Günü:5200 Gün(Yer altı  Sürekli)+300 gün normal
İlave Prim Günü:5200/4=1300
Toplam Prim Günü=5200+1300+300=6800

Tabloya baktığımızda 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 günden fazla  prim günü var.Emekli olmayı hak etmiştir.

ÖRNEK
Doğum Tarihi:01/06/1965
İlk İşe Giriş Tarihi:12/06/1999
Sigortalılık Statüsü:İşçi
Prim Ödeme Günü:2160 Gün(Yer altı  Sürekli)+2340 gün normal
İlave Prim Günü :2160/4=540
Toplam Prim Günü=2160+2340+540=5040

Tabloya baktığımızda 50 yaşında  emekli olacak

ÖRNEK
Doğum Tarihi:01/06/1972
İlk İşe Giriş Tarihi:01/06/2002
Sigortalılık Statüsü:İşçi
Prim Ödeme Günü:1800 Gün(Yer altı  Sürekli)+2000 gün normal
İlave Prim Günü:1800/4=450
Toplam Prim Günü=1800+450+2000=4250

Tabloya baktığımızda 50 yaşında  7000 gün ile emekli olacaktır.

VEDAT İLKİ
vedat.uzman@gmail.com
05415161962