SON YAZILAR

7 Haziran 2017 Çarşamba

Göçük Altında Kalan Madencinin Hayali Erken Emekli Olmak-2

Alo Sgk | 08:47 | | | | |


Göçük Altında Kalan Madencinin Hayali Erken Emekli Olmak-2

Vedat İLKİ

EKİM 2008 SONRASI İLK DEFA MADEN İŞÇİSİ İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI NEDİR?

5510 sayılı Kanun’un 28. maddesinde madencilerin emeklilik şartları 20 yıl, 7200 gün ve 50 yaştır.Madenciler için  her yılı için 180 gün, prim ödeme gün sayılarına ilave edilir ,en az 1800 gün çalışmak koşuluyla emeklilik yaş hadlerinden indirim yapılır.

Sigortalılık süresinin başlangıcı
Çalışmanın Niteliği
Emeklilik şartı
Yaş
Sigortalılık süresi
Gün sayısı
01.10.2008(dahil) sonrası
Sürekli veya münavebeli
50
20
7200

Aşağıdaki belge türü ile bildirilir.

Belge
Türü
Sigortalılar
35
Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışıp 180 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar

5510 sayılı Kanun kapsamında sayılan maden işlerinin yer altı işlerinde geçen prim ödeme gün sayılarına, bu işyerlerinde ve işlerde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için 180 gün, fiilî hizmet süresi zammı olarak eklenir. 360 günden eksik sürelere ait fiilî hizmet süresi zammı, 360 gün için eklenen fiilî hizmet süresi ile orantılı olarak belirlenir. 

Maden sigortalıların, fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacakları dönem içinde kalan; yıllık ücretli izin, sıhhi izin, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri ile eğitim,kurs, iş öncesi ve sonrası hazırlık sürelerinde fiilen çalışma ve söz konusu işlerin risklerine maruz kalma şartı aranmaz

Yaş haddi indiriminden yararlanabilmek için sigortalıların söz konusu işlerde (01/10/2008 sonrası) en az 1800 gün çalışmış olmaları şarttır. Maden işlerinin yer altı işlerindeki çalışmalardan dolayı prim ödeme gün sayılarına eklenen fiili hizmet süresi zammı ile yaş hadlerinden indirimde süre sınırı uygulanmaz.

YUKARIDAKİ AÇIKLAMALARIN TABLO HALİNE GETİRİLMİŞ ŞEKLİ

Kapsamdaki İşler/İşyerleri
Kapsamdaki Sigortalılar
Eklenecek Gün Sayısı
Prim Ödeme Gün Sayısına Ekleme
EMEKLİLİK YAŞINDAN İNDİRİM İÇİN GEREKLİ GÜN SAYISI
EMEKLİLİK YAŞINDAN İNDİRİLECEK SÜRE
FİİLİ HİZMET TESBİTİNDE DİKKAT EDİLECEK SÜRELER
10) Yeraltı işleri 
Maden ocakları (elementer cıva bulunduğu saptanan cıva maden ocakları hariç), kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yer altında yapılan işlerde çalışanlar.
180
sınır yok
1800 GÜN
Fiili hizmet süresi zammının tamamı
UYGULANMIYOR

ÖRNEK

Sigortalı;

Doğum tarihi:01/01/1977

İlk İşe Giriş:01/04/2009

Sigortalılık Türü:4/(a)

Prim Ödeme Gün Sayısı:5000 Gün

İlave Gün Sayısı:5000/360*180=2500 Gün

Toplam Gün=5000+2500=7500

Sigortalılık Süresi=20 yıl(01/04/2029)

Yaş=01/04/2029-01/01/1977=03 ay 52 yaş

Yaştan İndirilecek Süre=2500=10gün+11ay+6yıl

30 11 49-10-11-6=20.00.43

Böylece sigortalının emeklilik aylığı bağlanacaktır.

VEDAT İLKİ

İletişim:05415161962