SON YAZILAR

2 Haziran 2017 Cuma

İhbarnameye dava açılınca tahsilat duruyor

Alo Sgk | 09:22 | | | | | | |İhbarnameye dava açılınca tahsilat duruyor

Dr. Cem Barlas Arslan
Hürses


Tutarı ne olursa olsun, bir vergi ve ceza ihbarnamesi alındığında, vergi mahkemesine dava açıldığı durumlarda dava sonuçlanıncaya kadar vergi dairesi tahsilat yapamıyor. Diğer bir ifade ile “ihbarnameye dava açılınca tahsilat duruyor”.


İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27/3. maddesine göre; bir vergi ve ceza ihbarnamesi tebliğ edildiğinde;

- Süresi içinde, vergi mahkemesinde dava açıldığında, vergi dairesi ihbarnamelerde yazılı vergi ve cezaları, (dava sonuçlanıncaya kadar) tahsil edemiyor.

- İhbarnameler ile mükellefe tebliğ edilen vergi ve cezalarla ilgili olarak, vergi mahkemesine dava açıldığında, o vergi ve cezalar kesinleşmiş sayılmıyor ve mahkeme sonucu bekleniyor.

Vergi mahkemesi kararının tebliğinden itibaren “30 gün içinde”, davayı kaybeden tarafın Danıştay'a temyiz başvurusunda bulunma hakkı var. Temyiz başvurusu, verginin tahsilatını durdurmuyor. Ancak...