SON YAZILAR

6 Haziran 2017 Salı

İş davalarını hakimden önce arabulucu çözecek

Alo Sgk | 10:37 | | | | | | |


İş davalarını hakimden önce arabulucu çözecek

Okan Güray BÜLBÜL
Akşam Gazetesi

Meclis’te bekleyen yeni kanun tasarısına göre işçi-işvereren anlaşmazlıklarında mahkemeden önce arabulucu devreye girerek sorunu çözecek. Mahkemelerin iş yükü azalırken bir yıla uzayan bekleme süreçleri kısalacak.

İşçi ve işveren çalışma ilişkisi çerçevesinde pek çok konuda karşı karşıya geliyorlar. İşyerindeki çalışma süreleri, fazla mesai, kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti gibi konular işçi ve işverenin anlaşamadığı konular arasında ilk sıralarda yer alıyor. İş ilişkisinde anlaşmazlık çıkınca soluk mahkemede alınır. Böyle olunca da, iş mahkemelerinin yükü her geçen gün artıyor, ayrıca dava süreçleri de uzuyor. Bugünlerde Meclis gündemine gelmesi beklenen kanun tasarısıyla bireysel iş uyuşmazlıklarında arabuluculuk zorunluluğu devreye girecek. Peki, işçi ve işveren açısından değişen ne olacak? 

İşçi – işveren uyuşmazlıkları ile ilgili görevli mahkemeler iş mahkemeleridir. Hukuk ihtisas mahkemeleri statüsünde olan iş mahkemeleri, işçi – işveren anlaşmazlıklarında uyuşmazlığı karara bağlarlar. 2016 yılında iş mahkemelerinde 522 Bin 535 dava görüldü.

313 bini bu yıla kaldı
Bu davaların 313 bini bir sonraki seneye kaldı. 2016'daki davaların yarıdan fazlası 2016’da çözüme kavuşamadı ve 2017'ye sarktı. Diğer yandan davaların ortalama görülme süresiyse 434 gün oldu. Davalar ortalama olarak bir yıldan uzun sürdü. Mahkemedeki iş davalarının yalnızca yüzde 40’ı yıl içerisinde sonuçlanabildi.

SÜRE 1 YILI AŞIYOR
İş mahkemelerinde davaların ortalama görülme süresinin bir yıldan uzun olması, maalesef işçi aleyhine sonuçlar üretiyor. İşçiler bu durumu bildikleri için çoğu kez işverenin küçük çaplı haksızlıklarına ses çıkartamıyorlar. Davalar uzayacak düşüncesiyle davalardan vazgeçiyorlar.

Doğrudan Giderse reddedilir
Yeni kanun tasarısı hayata geçtikten sonra işçi ve işveren soluğu mahkemede almadan önce arabulucuya gidecekler. Arabuluculuk süreci sonuçlanmadan dava açılması mümkün olmayacak. İşçi arabuluculuk sürecini işletmeden dava açarsa davası usulden reddedilecek. Red kararı sonrası işçinin arabuluculuk sürecini başlatması gerekecek.

Alacak davaları ilk sırada geliyor
2016 yılında iş mahkemelerinde açılan davaların yüzde...