SON YAZILAR

13 Haziran 2017 Salı

İş mahkemeleri kanunu silbaştan

Alo Sgk | 09:22 | | | | | | | | |


İş mahkemeleri kanunu silbaştan

İsa KARAKAŞ
İto Haber

67 yıllık iş kanununun değiştirilmesini öngören yeni yasa tasarısı, işçi-işveren ihtilaflarının çözümünü kökten değiştirecek. Yeni kanunla dava açmadan önce arabulucuya başvurmak zorunlu olacak. Arabulucuya giden uyuşmazlıklar bir günden daha kısa sürede sonuçlandırılabiliyor.


Halen TBMM’de görüşülmekte olan iş uyuşmazlıkları ile ilgili tasarının yasalaşması halinde işçi-işveren ihtilaflarının çözümünde köklü değişiklikler olacak.

2016 yılı Aralık ayı itibarıyla 14 milyona yakın işçi ve 1 milyon 750 bine yakın işyerinin bulunduğu ülkemizde işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklar, hem çalışma hayatının hem de yargının gündeminde önemli bir yer tutuyor. 2017 yılı Mayıs ayı itibarıyla 50’si sosyal güvenlik hukukunda uzman olmak üzere 320 iş mahkemesinde 376 hakim bu uyuşmazlıkları çözmek için çalışıyor. İş mahkemesi kurulmayan yerlerde ise 514 asliye hukuk mahkemesi, iş mahkemesi sıfatıyla iş uyuşmazlıklarına ilişkin davalara bakıyor.

530 BİN İŞ DAVASI

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü verilerine göre iş davalarının yıllık ortalama görülme süresi 2014 yılında 417, 2015 yılında 431, 2016 yılında 434 gün olarak karşımıza çıkıyor. 2016 sonu itibarıyla 530 bine yakın iş davası bulunuyor.

Bu durum, iş uyuşmazlıklarının çözüm sürecini uzatıyor, aynı zamanda yargının gittikçe çığ gibi artan iş yükü altında sağlıklı karar vermesini engelliyor.

67 YILLIK KANUN

Öte yandan 5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 1950 yılından bugüne kadar geçen 67 yılda, iş hayatı çok hızlı değişti ve gelişti. Nüfus arttı, iş alanları ve iş yapma şekli değişti, teknoloji gelişti, sosyal güvenlik hukukuna ilişkin alan genişledi ve işçi ile işveren arasındaki uyuşmazlık çeşidi ve sayısı ciddi oranda 
artış gösterdi. Bu durum, iş mahkemelerinin yükünü de diğer hukuk mahkemelerine oranla daha fazla artırdı.

Sorularınız için: isakarakas@hotmail.com

TAZMİNATLARDA ZAMANAŞIMI 5 YIL

Halen yürürlükte bulunan Türk Borçlar Kanunu uyarınca...