SON YAZILAR

21 Haziran 2017 Çarşamba

İş sağlığı ve güvenliği reformu

Alo Sgk | 09:03 | | | | | | |


İş sağlığı ve güvenliği reformu

İbrahim IŞIKLI
Dünya Gazetesi


Hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de Başbakanımız Binali Yıldırım'ın en fazla önem verdiği konulardan birisi olan iş sağlığı ve güvenliğinde 6331 sayılı Kanun'la adeta bir devrim yapıldı. İşverenlerin, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili yükümlülüğü kendi çalışanlarıyla ya da Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimleri (OSGB) aracılığıyla da yapabilmeleri mümkün olup, bu noktada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı sayın Mehmet Müezzinoğlu'na büyük sorumluluklar düşüyor.

Bu kapsamda sayın Müzezzinoğlu, geçtiğimiz haftalarda "İş Kazalarında Hedef Sıfır" eylem planını devreye alarak özellikle inşaat sektöründe iş kazalarının önlenmesi için gerekli tedbirleri alacaklarını belirtti. Bu bağlamda, İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından revize edilecek olan yönetmeliklerde aşağıda yer alan önerilerin de ivedilikle ele alınmasında fayda var.

*****

İş güvenliğine dikkat

Birkaç hafta önce bu köşede, "İş Güvenliğinde Değişiklik Şart!" başlıklı bir yazı yazmış ve bazı önerilerde bulunmuştum. Uygulamada görülen eksiklik ve aksaklıkların da giderilerek iş kazalarının azaltılması sağlanabilecektir.
Bu yazımda;
- Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimleri'nde (OSGB) zorunlu tutulan diğer sağlık personeli (işyeri hemşiresi) çalıştırma şartı kaldırılmalıdır.
- İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği'nin 12. maddesinin 5. ve 6. fıkralarında yer alan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri'ne (OSGB) getirilen komşu il dışındaki illere hizmet verilmemesi kuralı OSGB'lerin Türkiye genelinde merkez işyeri ile hizmet verebilmesi sağlanmalıdır. Bu husus ülkemiz için de çok önemlidir, Bakanlık bu duruşunu değiştirmediği takdirde ülkemiz bir OSGB mezarlığına dönüşecektir. Buna göre; tek bir OSGB ile tüm Türkiye'de kaliteli ve aynı standartta hizmet verilmesi sağlanmalıdır.
- İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği'nin 13. maddesinde yer alan "OSGB'ler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamını veya bir kısmını başka bir kişi veya kuruma devredemezler." İbaresi kaldırılarak OSGB'lerin iş güvenliğine ilişkin birikim ve tecrübelerini diğer OSGB ve kurumlara aktarabilmesi, yardımlaşması sağlanmalıdır.
- Perakende mağazacılık, sigortacılık, bankacılık gibi çok şubeli az tehlikeli sektörlerde uzaktan eğitim/e-eğitim imkânı tanınmalıdır.
*****


İş güvenliğinde revizyon

TBMM'de kabul edilen Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la iş güvenliğinde de önemli değişiklikler yapılıyor. Buna göre;
- 50'den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan...