SON YAZILAR

23 Haziran 2017 Cuma

İşçi Emekli Aylığını Bilenler Yazıyor

Alo Sgk | 08:48 | | | | | | |


İşçi Emekli Aylığını Bilenler Yazıyor

Vedat İLKİ

Emekli olmak isteyen 4/a ve SSK için emekli aylıklarını bu işi bilenler tekniğine uygun olarak yazar ve okur da bunu anlar.


Bazı Medya yazarları ise bunu sadece yazmak için yazıyorsa okurun kafası karışır.

Alt sınır aylık kontrol hesapları dahil olmak üzere tekniğe hakim olmak gerekir.

08/09/1999 tarihli 4447 sayılı Kanunla emekli aylığı hesaplanması değiştiği gibi,5510 sayılı SS ve GSSK değişiklikler yer verilmiş.

Eski sigortalının kazanılmış hakları geçici maddelerle kanunlara ilave edilmiştir.

Öncelikle emeklilikte kural olan Yıl,Gün ,Yaş ve  Matrah kavramlarıyla birlikte Aylık Bağlama Oranları da özellik arz eder.

Emekli aylığını artırmak sigortalının elinde mi yoksa kazançlarının usulüne uygun işverence SGK beyanı mı?

Hizmet akdiyle çalışanların SPEK işverenler beyan eder.

SPEK genel de kurumsal işyerlerinde usulüne uygun beyan edilir,küçük ölçekli ve orta ölçekli işyerlerinde ise beyan usulünde sıkıntılar halen devam ediyor,bundan dolayı da sigortalılar mağdur oluyor.

Demek ki sigortalılar SPEK çalışırken sahip çıkması gerekiyor,fakat işsizlik korkusuyla beyan edilen SPEK rıza gösteriyor.

SSK emekli maaşı elbette 3 farklı dönem dikkate alınıyor.

08/09/1999 öncesi sigortalı olan işçi için  3 dönem,

08/09/1999 sonrası sigortalı olan işçi için  2 dönem,

01/10/2008 sonrası sigortalı olan işçi için ise tek dönem dikkate alınıyor.

2000 öncesi kazançlar Kamu ve Özel Sektöre göre gösterge ve üst gösterge tablolarına yıllarına göre belirlenmesi gerekir.

Bu işin uzmanı olan kişilerde 9475,10175 ,15175 Nedir? 
Bunları da bilmesi gerekir.

Planlama için emekli aylığını hesaplayacak kişiyi iyi seçmeniz gerekir.

2008/EKİM SONRASI KAZANÇLARINIZ İLERİDE EMEKLİ AYLIĞINIZI BELİRLEYECEK

1260 günü geçmemek şartıyla isteğe bağlı yada 4/b ödenecek primlerde geçmişteki GH uygulanmış kazançları düşürmeyecek nitelikte olmalıdır.

Özellikle çift dediğimiz 4/a ve 4/b prim ödeniyorsa bununda aylıklarını artıracak etkide SPEK ödenmesi gerekir.

Borçlanmaları yaparken 1999 öncesi için özellikle üst göstergeyi etkileyip etkilemediğini kontrol etmelidir.

Özellikle 2008/10 aydan sonra SPEK tavana yakın ödeyenler emeklilik bekleme süresine göre kazançlarını belirlemesinde fayda var.Bunun içinde 2017 yılında Tavanın 7,5/2 kadar(13331,40/2=6665,70 TL.) ve üstünde çalışmasında fayda var.
Kutucuk işaretleme her sigortalı için geçerli mi?

Özellikle tabandan prim ödeyenler alt sınır aylığına takılması halinde onlar için kutucuk işareti önem taşısa da,7200 günü olan kişi için kutucuk işaretlemesi önem taşımaz.

Aynı zaman da tavandan prim ödeyenlerde alt sınır aylığına takılmayacağı için kutucuk işareti bir anlam ifade etmeyecektir.

VEDAT İLKİ
05415161962