SON YAZILAR

13 Haziran 2017 Salı

İşçi, memurun yıllık izin hakları

Alo Sgk | 09:16 | | | | | | | | |


İşçi, memurun yıllık izin hakları

Arif TEMİR
Güneş Gazetesi

Çalışanlar, okulların tatil olması ile birlikte tatile çıkmak için hazırlık yapmaya başladılar. Çalışanlarımıza tatile çıkmadan önce yıllık izin haklarının ne kadar olduğu ve nasıl kullanmaları gerektiğine ilişkin bazı bilgiler vermekte fayda var. Çalışanların izinle ilgili durumları işçi, memur ve gazeteci olma gibi statülerine  göre değişiyor. Çalışanların statülerine göre izin haklarını açıklayalım. 

İşçinin yıllık izni 
İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. 

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi: 

- Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara 14 günden, 

- Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara 20 günden, 

- Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 26 günden, az olamaz.

Ancak 18 ve daha küçük yaştaki işçilerle 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamamaktadır. Yeraltı maden vb işlerde çalışanların izinlerine 4 gün daha ilave edilir. Yıllık izin sürelerine rastlayan hafta tatili ve bayram günleri ayrıca yıllık izin süresine eklenir. Yıllık izin süreleri,  iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilmez.İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini ilgili işçinin izine başlamasından önce peşin  veya avans olarak öder.  İşçi talep ederse 4 güne kadar ücretsiz yol izni verilir. 

Gazetecinin yıllık izni 
Günlük bir gazetede çalışan gazeteciye en az bir yıl çalışmış olmak koşuluyla 4 hafta ücretli izin verilecek. Gazetecilik mesleğindeki kıdemi 10 yıldan fazla olan gazeteciye 6 hafta ücretli izin verilecek. Gazetecinin kıdemi aynı gazetedeki hizmetine göre değil, gazetecilik mesleğindeki hizmet süresine göre hesaplanıyor. 

Günlük olmayan gazetelerde çalışan gazetecilere her 6 aylık çalışma devresi için 2 hafta ücretli izin verilecek. Yıllık ücretli izinlerin hesabında 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin...