SON YAZILAR

9 Haziran 2017 Cuma

İşverenler dikkat! Ücretlerde gizlilik kalkıyor

Alo Sgk | 09:06 | | | | | | |İşverenler dikkat! Ücretlerde gizlilik kalkıyor

Resul KURT
Dünya Gazetesi


Son günlerde yapılan önemli değişikliklerden birisini de SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile Maliye Muhtasar Beyannamesi'nin (MPHB) birleştirilmesi oluşturuyor.

6728 Sayılı Torba Yasa'yla, vergi ve sigorta primlerinin tek bir belgeyle (Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi-MPHB) bildirileceği düzenlenmişti.

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi ile ilgili olarak usul ve esaslar da, 18.02.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1) ile açıklanmıştı. MPHB yükümlülüğü, Kırşehir ili için 01.06.2017 tarihinde, diğer işyerleri için 01.01.2018 tarihine başlayacak.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 5510 sayılı Kanun'un verdiği yetkilere dayanılarak, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte, sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarının MPHB ile elektronik ortamda beyan edilmesi MPHB ile yapılacak. Bu kapsamda; Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar, bir ay içinde yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri,
5510 sayılı Kanun'a göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olanlar/işverenler, sigortalıların cari aya ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini, içeren MPHB'yi elektronik ortamda göndermek zorunda olacak.

MPHB'nin, ertesi ayın 23'üncü günü saat 23.59'a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekecek.
Esasen son derece doğru bir uygulama ile hem bürokrasinin azaltılması ve hem de kayıtdışının önlenmesi mümkün olacak.

Ancak, bu sistemle birlikte ücret gizliliğinin büyük önem taşıdığı çoğu kurumsal şirkette başta muhasebe ve mali işler çalışanları olmak üzere sisteme giriş izni olan herkes ücretleri görme imkanına sahip olacak. Aynı şifreyle hem KDV beyannamesi, hem kurumlar vergisi beyannamesi, hem MPHB verilecek.
Bu nedenle Maliye Bakanlığı'nın buna ilişkin olarak ya MPHB için ayrı bir şifre üretmesi, ya da bir başka sistemle (örneğin ücretlerin görüntülenememesi vb.) ücretlerin gizliliğinin sağlanması gerekiyor. Aksi halde 1 Ocak'ta büyük sorunlar yaşanacak.

Mükerrer cezai yaptırımın engellenmesi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlularına...