SON YAZILAR

6 Haziran 2017 Salı

Kesinleşmiş kamu alacaklarına yeni yapılandırma getirildi

Alo Sgk | 09:41 | | | | | | | |


Kesinleşmiş kamu alacaklarına yeni yapılandırma getirildi

Osman ARIOĞLU
İto Haber

27 Mayıs tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7020 sayılı kanun ile kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin yeni bir düzenleme yapılmış oldu. Biz bu konuyu yaklaşık 1.5 ay önce tasarı hükümet tarafından TBMM’ye sevk edildiğinde bu köşede dile getirmiştik. 


Düzenleme ile 31 Mart 2017 tarihine kadar verilmesi gereken beyannameler ile bu tarih itibarıyla kesinleşen ve vadesi geçtiği halde henüz ödenmemiş olan her türlü vergi ve sigorta prim borçları, gümrük vergileri ile trafik para cezaları dahil idari para cezalarını kapsama alıyor. 2016 yılı yıllık gelir vergisi ikinci taksiti doğal olarak yani henüz vadesi gelmediği için bu kanun kapsamına girmiyor. Ayrıca, kanunda özel olarak belirtildiği için 2017 yılı ilk dönem geçici vergileri ödenmemişse de bu kanun kapsamına girmiyor. Buna karşılık, örneğin Şubat 2017 ayına ilişkin KDV ve muhtasar beyannameleri nedeniyle henüz ödenmemiş olan bir tutar varsa bunlar kanun kapsamına giriyor. Ancak Mart 2017 ayına ilişkin adı geçen beyannameler nedeniyle ödenmemiş vergiler ise bu beyannameler 31 Mart 2017 tarihinden sonra 
verilmesi gerektiğinden kanun kapsamında değildir.

YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN BORÇLAR
  • Vergi ve SGK borçları
  • Orman Genel Müdürlüğü’nün orman köylülerince kurulmuş olan kooperatiflerine kullandırılan kredi borçları 
  • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca tarımsal amaçlı kooperatiflere kullandırılan kredi borçları
  • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi sitesi yapı kooperatiflerine kullandırılan kredi borçları
  • Trafik para cezaları

YAPILANDIRMA ESASLARI
  • Vergi aslı ile birlikte gecikme zammı ve gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE uygulanacak. Gecikme zammı ve gecikme faizleri ile vergi aslına bağlı vergi cezaları kaldırılacak. 1 Kasım 2016 tarihinden itibaren ise aylık yüzde 0.035 oranı uygulanacak.
  • Asla bağlı olmayan vergi cezalarının yüzde 50’si kaldırılacak.
  • Meslek odaları aidatları
  • Trafik para cezaları asılları ile ve gecikme zammı ve faizi yerine Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacak.
  • Mükelleflerin 30 Haziran 2017 tarihine kadar yazılı olarak ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerekir. 

TAKSİTLE DE ÖDENEBİLECEK
Mükelleflerin vergi ve sigorta prim borçları peşin ödenebileceği gibi önceki kanunda olduğu gibi taksitle de ödenebilecek. Vergilere ilişkin ilk taksidin Temmuz 2017, SGK alacaklarına ilişkin ilk taksit ise Ağustos 2017 ayı sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Bu durumda...