SON YAZILAR

8 Haziran 2017 Perşembe

Kreş yükümlülüğü şart mı?

Alo Sgk | 18:33 | | | | | | |


Kreş yükümlülüğü şart mı?

Resul KURT
Star Gazetesi

Yasal düzenlemelere göre, yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100-150 kadın çalışanı olan işyerlerinde, emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine en çok 250 metre uzaklıkta belirlenen şartları taşıyan bir emzirme odasının kurulması zorunludur. Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 150’den çok kadın çalışanı olan işyerlerinde, 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması, bakımı ve emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine yakın gerekli şartları taşıyan bir kreşin kurulması zorunludur. Kreş, işyerine 250 metreden daha uzaksa işveren taşıt sağlamakla yükümlüdür.


İşverenler, ortaklaşa oda ve yurt kurabilecekleri gibi, oda ve yurt açma yükümlülüğünü, kamu kurumlarınca yetkilendirilmiş yurtlarla yapacakları anlaşmalarla da yerine getirebilirler. Oda ve yurt açma yükümlülüğünün belirlenmesinde, işverenin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan tüm işyerlerindeki kadın çalışanların toplam sayısı dikkate alınır. Oda ve yurt açma yükümlülüğünün belirlenmesinde, işverenin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan tüm işyerlerindeki kadın çalışanların toplam sayısı dikkate alınır. “Belediye ve mücavir alan sınırları” ifadesi uygulamada özellikle büyükşehir belediyesi sınırlarındaki işyerlerindeki işçi sayısının tes-pitine yönelik çeşitli sıkıntılara sebep olmaktadır. Kanun doğrudan büyükşehir belediyelerine atıf yapmadığından ‘Belediye ve mücavir alan sınırları’ ifadesinin büyükşehir belediyesi statüsündeki illerde ‘İLÇE BELEDİYE SINIRLARI’ şeklinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Kreş yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenler, işyeri çalışan sayısı ve tehlike sınıfına göre değişen miktarda idari para cezalarıyla karşılaşmaktadırlar.

***

Kreş açma yükümlülüğü belediyelere verilmeli

Türkiye’deki en önemli sorunlardan birisi de kadın istihdamının yeterince art-maması ve bu yönde işletmelerin teşvik edilememesidir. Kadın istihdamı son 13 yılda önemli oranda artmış olsa da halen istenen seviyeye ulaşmamıştır. Ülkemizdeki büyük yatırımlarda yaşanan sorunlar ve yatırımları olumsuz etkileyen hususlar değerlendirildiğinde özellikle işletmelere getirilen istihdam yükümlülüklerinin önemli bir sorun teşkil ettiği görülüyor. Diğer bir deyişle başta kreş yükümlülüğü, avukat bulun-durma yükümlülüğü gibi yükümlülükler istihdamı olumsuz yönde etkilemektedir. Bu kapsamda, kadın istihdamını olumsuz etkileyen en önemli düzenlemelerden birinin kreş açma yükümlülüğü olduğu kolaylıkla söylenebilir. 

Özellikle, yasal düzenlemelerde kreş açma için sayı sınırının 150 olarak belirlenmesini, hükmün dönemsel şartlarıyla değerlendirmek gerekir. İlgili dönemlerde hem çalışan kadın sayısının az olması hem işyeri sayısının az olması sebebiyle bu kapsama giren işyeri oldukça düşüktü. Günümüzde konfeksiyonda bile 250-300 kadın işçi var. 150 sayı sınırı günümüz için mantıksız ve işletmeler üzerinde kadın istihdamını olumsuz etkilemektedir. 

Esasen belli bir çalışan sayısına ulaşmış işyerlerinde emzirme odası açılması makul görülmekle birlikte, kreş açılmasının istenmesi de oldukça zordur. Kreş açmak ve işletmek tamamen uzmanlık gerektirmekte olup, özel sektör açısından; işyeri hekimi, hemşire, pedagog, çocuk bakıcısı ve benzeri ek personel istihdam edilmesini ve öngörülen fiziki koşulların sağlanmasını gerektirmektedir. Özel sektörde...