SON YAZILAR

6 Haziran 2017 Salı

Oruç tutanlar öğle yemeği parası alır mı?

Alo Sgk | 10:28 | | | | | | | |


Oruç tutanlar öğle yemeği parası alır mı?

Arif TEMİR
Güneş Gazetesi

Ramazanın başlamasıyla birlikte ramazan ayında oluşan sorunlara ilişkin olarak okuyucularımdan sorular aldım.  Bu soruları cevaplamaya çalışalım. 

Okuyucularımdan  Ali Bey, işyerinde  öğle yemeklerinin bütün çalışanlara verildiğini, ramazan ayında oruç tutanların  öğle yemeği yemediğini, patrondan yemek yemedikleri için yemeğin yerine patrondan para talep ettiklerini, ancak patronun para veremeyeceğini söylediğini, bunun doğru bir uygulama olup olmadığını ve bu konuda ne yapmamızı önerirsiniz diye soruyor. 
Öğle yemeğini patronun herkese vermiş olması  patronun kusurunun olmadığını gösterir. Bazı çalışanların oruç tutmaları bu sonucu değiştirmez. Ancak toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmesinde  yemek yemeyenlerin yemek ücretlerinin ödeneceğine ilişkin bir düzenleme varsa bu durumda patron oruç tutan işçilere öğle yemeğinin bedelini öder. Sözleşmede özel hüküm yoksa patron oruç tutanlara yemek parası ödemeyebilir. 

Patron izin vermiyor ne yapmalıyım?

Okuyucularımdan Sema Hanım, ramazan  ayında izin kullanmak istediklerini,  patronun hiç kimseye izin vermeyeceğini söylediğini ne yapmaları gerektiğini soruyor.  Çalışma mevzuatına göre yıllık iznin  ne zaman kullanılacağını işveren belirliyor. İşveren, işçinin izin kullanma talebiyle bağlı değildir. Örneğin işçi ramazan  ayında yıllık izin kullanmak istemiştir. İşveren/patron bu talebi uygun görmeyip ramazan ayı sonrasında örneğin Ağustos ayında işçiye yıllık izin verebilir. Ramazanda yıllık izin kullanma konusunun iyi niyet kapsamında işçi ile işverenin anlaşması ile çözülebilir. 

Molaya çıkmayan erken paydos eder mi ?...