SON YAZILAR

3 Haziran 2017 Cumartesi

Ramazan yardımları tazminatı artırır

Alo Sgk | 09:56 | | | | | | | | |


Ramazan yardımları tazminatı artırır 

Arif TEMİR
Güneş Gazetesi

Ramazan ayında işyeri çalışanlarına işverenler tarafından gıda, giyim ve nakit para yardımı şeklinde çeşitli yardımlar yapıyorlar. Ramazan’da yapılan gıda yardımları, giyim yardımları ve diğer yardımlar ihbar ve kıdem tazminatının hesabında işyeri uygulaması haline gelmişse ücrete ilave edilerek dikkate alınıyor. Böylece ihbar ve kıdem tazminatını işveren daha fazla ödüyor. Diyebilirsiniz ki işçiye ramazanda yapılan yardımla tazminatın ne ilgisi var? Yapılan yardımlarla ödenen tazminat arasında doğrudan ilişki var.

Yapılan ramazan yardımları tazminat miktarını doğrudan etkiliyor. Ramazanda işçisine gıda yardımı yapan işverenin işçisi ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanarak işten ayrılırsa/çıkarılırsa işçisine ödeyeceği ihbar ve kıdem tazminatı miktarı daha çok olacak. İhbar ve kıdem tazminatı hesaplamaları giydirilmiş ücret üzerinden hesap ediliyor. Örneğin bir çalışana 2400 lira ramazan yardımı yapıldığı takdirde bu yardım ihbar ve kıdem tazminatının hesaplanmasına esas olan tutarı 200 lira yukarı çeker. Konuyu örnekle açıklayalım. 

Örnek: A işyerinde üç yıldan beri çalışan Ahmet Bey’e ayda 3.500 TL brüt ücret ödenmektedir. Ayrıca her ramazanda patronu, Ahmet Bey’e 2000 liralık gıda yardımı ve 400 liralıkta giyim yardımı yapılıyor. Ahmet Bey’e gıda ve giyim yardımı yapılmadığı zaman üç yıllık çalışmasının karşılığı olarak 10.500 lira brüt kıdem tazminatı ödenmesi gerekiyor. Ramazan yardımı ile birlikte Ahmet Bey’e 11.100 lira kıdem tazminatı ödenmesi gerekiyor. Ramazan yardımı 12 aya bölünerek aylık yardım miktarı bulunup kıdem tazminatının hesaplanmasına dahil ediliyor.

Buna göre...