SON YAZILAR

2 Haziran 2017 Cuma

Ramazana özel vergi konuları

Alo Sgk | 09:12 | | | | | | |


Ramazana özel vergi konuları

Recep BIYIK
Dünya Gazetesi

Ramazan ayına özel vergi düzenlemeleri elbette yok. Mevzuatta ramazana özgü vergi yükümlülükleri veya vergi ayrıcalıkları da yok. Ancak ramazanda yaygın olarak yapılan iş ve işlemler var, bunların da doğal olarak vergileme boyutu var. Bir kısmı yılda bir defa karşılaşılacak bu uygulamaları hatırlatmakta yarar var.


Çalışanlara verilen yemek bedelleri veya paketler

Gelir Vergisi Kanunu'na göre;
■ Çalışanlara iş yerinde veya iş yerinin müştemilatında yemek verilerek sağlanan menfaatler, tutarına bakılmaksızın vergilendirilmiyor.
■ Çalışanlara dışarıda yemek verilmesi durumunda, yemek bedelinin 14 lirası vergiye tabi değil. Bu tutarın KDV'si de indirim konusu yapılabiliyor. Yemek bedeli bu tutarı geçerse, geçen kısım KDV dahil tutarıyla net ücret ödemesi kabul ediliyor ve üzerinden gelir vergisi stopajı ödeniyor.
■ Oruç tutan çalışanlara yemek bedeli karşılığı olarak nakit ödeme yapılırsa, nakit olarak ödenen tutarın brütleştirilerek üzerinden gelir vergisi stopajı ve damga vergisi hesaplanması gerekiyor.
■ Ramazan aylarında yaygın olarak yapıldığı gibi çalışanlara erzak dağıtılırsa, dağıtılan erzakın ortalama perakende fiyatına göre hesaplanacak KDV dahil bedeli net ücret ödemesi olarak kabul ediliyor ve brüt tutarının bulunup üzerinden gelir vergisi hesaplanması gerekiyor. Erzak bedeli aynı zamanda damga vergisine de tabi.

İftar yemekleri

İftar yemekleri yaygın ve geleneksel bir hale geldi. Zannediyorum güzel otellerde hayli kalabalık topluluklara verilen yemekler için yapılan ödemeler de önemli tutarlara ulaşıyordur. Yemek bedellerinin gider kaydedilip edilemeyeceği konusunda ihtiyatlı olmakta yarar var. Ben bu yemeklere ait faturaların gider kaydedilip edilmemesi konusuna duruma göre farklı yaklaşılması görüşündeyim. Böyle bir iftar yemeği olur mu bilmiyorum ama, iftar sadece bayiler, müşteriler, tedarikçiler için yapılıyorsa, bir bakıma yapılacak bir iş toplantısı iftar yemeği halinde organize edildiyse, yapılan harcamanın gider kaydedilmesinde bir sakınca görmem. Bunun dışındaki her durumda, örneğin hayır amacıyla verilen yemeklerde veya eşin dostun ağırlandığı yemeklerde, yemek bedelinin gider kaydedilmesi bence olanaklı değil.

Bağışların matrahtan indirimi

Gerek yardımlaşma duygularının daha yükseldiği, gerekse de yardımlaşma organizasyonlarının daha iyi çalıştığı bir ay olması nedeniyle, ramazanda bağış ve yardımların daha yaygın olduğunu tahmin ediyorum.
Bu nedenle ramazanda daha yaygın olarak yapılan bağış ve yardımlarla sınırlı olarak, gerçek kişilerde beyan edilecek gelirden, şirketlerde kurum kazancından indirimini özetlemeye çalışayım.
■ Yardıma ihtiyacı olan kişilere doğrudan yapılan bağış ve yardımların kurum kazancından indirilmesi mümkün değil. Ancak ihtiyacı olanlara yardım etmek üzere kurulan ve faaliyet gösteren, vergiden muaf vakıfl ara ve kamuya yararlı derneklere yapılan bağışların, gelirin veya kurum kazancının yüzde beşine kadar olan kısmı matrahtan indirilebilir.
■ Kızılay ve Yeşilay'a yapılan bağışlar, gelirin veya kurum kazancının yüzde beşi sınırlamasına da tabi olmaksızın matrahtan indirilebilir.
■ Mülki idare amirinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nın denetimine tabi olan...