SON YAZILAR

14 Haziran 2017 Çarşamba

SGK prim affında merak ettikleriniz

Alo Sgk | 11:20 | | | | | | |


SGK prim affında merak ettikleriniz

İbrahim IŞIKLI
Dünya Gazetesi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borcu işverenlere yönelik 7020 Sayılı Kanun'la yeni bir af ve yapılandırma hakkı verildi. Okurlarımızdan da buna ilişkin çok sayıda soru gelince bugün detaylı olarak konuyu ele alalım istedik.


Sosyal güvenlik borçlarını yapılandıran işveren ve sigortalıların geçmiş dönem borçlarına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı yerine, borç asıllarına ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) uygulanacağından borcun daha düşük tutarda ödenmesi mümkün olacaktır.
Aynı zamanda birikmiş borçlara taksitle ödeme seçeneği getirildiğinden, ilgililer kolay ödeme imkânına sahip olabilecek.
SGK borcu olduğu için prim teşviklerinden yararlanamayan işverenler için önemli bir avantaj sağlamakta ve teşviklerden yararlanma hakkı vermektedir.
Ayrıca borçluların icra işlemleri durdurularak ilk taksitin ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı verilmektedir.

****

Yapılandırma kapsamına giren borç türleri

SGK’ya olan 4/a, 4/(b) ve 4/(c) kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan prim ve emeklilik keseneği ile işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi vb. sosyal güvenlik primleri yapılandırma kapsamına giriyor.
Ayrıca ödenme imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ile topluluk sigortası primleri de bu kapsamda yapılandırılacak.

Kapsama giren tüm borç türleri için aynı ödeme şekli (peşin veya taksitle) tercih edilebileceği gibi, bir borç türü için peşin, diğer borç türleri için taksitle ödeme yolu veya bir borç türü için farklı sayıda taksit, diğer borç türü için farklı sayıda taksit de seçilebilecektir.
SGK’ya borçlu olan şirketin yapılandırmaya başvurmamasına rağmen, ortakların başvuru süresi içinde kendi hisselerine düşen borçları için yapılandırma talebinde bulunmaları halinde bu talepleri geçerli kabul edilecektir.

SGK’ya borçlu olmalarına rağmen, yapılandırma başvurusunda bulunmayan şirketlerin, şirket ortaklığı/şirket müdürlüğü/yönetim kurulu üyeliği (vb.) sona erenlerin sorumlu olduğu dönemlerden kaynaklanan borçları için yapılandırma talepleri başvuru süresi içinde kabul edilecektir.
Şirketin, süresi içinde yapılandırma talebinde bulunması durumunda, ortağın yine de ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar, kendi ortaklığından kaynaklanan borcu için yapılandırma talebinde bulunması halinde bu talep kabul edilecektir. (Şirketin ve ortağın borçlarını muntazam ödeyerek bitirilmesi durumunda, ortaktan mükerrer olarak tahsil edilen tutar iade edilecektir.)
****

Yapılandırma İçin Başvuru Süresi

- 4a sigortalılarında: İşverenler tarafından E-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine, primini kendi ödeyen 4/a sigortalılarımız ise elden veya...