SON YAZILAR

16 Haziran 2017 Cuma

SMMM Bürosu ve İlk Müşterisi Yapacağı İşlemler

Alo Sgk | 10:29 | | | | |


SMMM Bürosu ve İlk Müşterisi Yapacağı İşlemler

Rahmi Çelik
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi

MuhasebeTRDeğerli genç meslektaşlarım, bu yazımı yeni SMMM olmuş veya olacak arkadaşlar için kaleme aldım. SMMM olarak ilk defa bürosunu açmış ve ilk gelen müşterinizle ilgili yapmanız gereken işlemleri kabaca anlatacağım. Ancak yazıma geçmeden önce bir konuyu vurgulamadan geçemeyeceğim. Birçok yerde SMMM olacaklara bu işin çok zor olduğunu, alınan ücretlerin düşük olduğunu, mükellefin adeta angarya işlerini yaptırttıkları bir meslek olduğunu yine meslektaşlarımız olan SMMM ler tarafından yazıldığını okudum. Her işin zorluğu olduğu muhakkaktır. Belki bu gün bu anlatılanlardan bazıları doğru da olabilir. Ancak SMMM bir meslektir. Bir hukuk dalıdır. Bir avukatlık mesleği ile aynıdır. İleriki yıllarda her işletmenin bir avukatı ve bir mali müşavir olmazsa olmazı olacaktır. Adı üzerinde mali konularda danışılacak kimselersiniz. Sizler mali konuda müşavirlersiniz. Şahsım kamuda görev yaptığım sıralarda gencecik SMMM lerin mükelleflerinin haklarıyla ilgili vergi dairesinde bilinçli bir şekilde kanunları bizlerle tartıştıklarına şahit oldum ve gururlandım. Sizler de böyle olacaksınız. Sadece çok çalışıp, çok okuyarak, özellikle bu tür sitelerde çok değerli yazarlarımızın yazdığı konuları (ki her türlü konuda yazılar yazılmaktadır.) okuyarak kendinizi yetiştirmeniz gerekmektedir. Unutmamanız gereken sizler ekonomik birimler içinde faaliyet göstermektesiniz. Bu alandaki her türlü gelişme sizi de etkileyecektir. Bunun içindir ki bilgi sizin için önemlidir. Mali müşavirler bilgili insanlardır. Mali Müşavirler toplumun kültürlü zümresi içindedir. Üretim araçları tüketildikçe azalır. Ancak bilgi tüketildikçe artar, bunu unutmayın.

Evet büronuzda ilk müşteriniz geldi ve sizinle çalışmak istedi.

Kabaca Yapacağınız İşleri:

1. Müşterinizle sözleşmenizi yapınız. Örneği TÜRMÜB e-birlik sitesindedir. Buraya da girişinizi yapınız. Yapılan sözleşmenin bir örneğini kâğıt ortamında çıktı alınız.

2. TNB. (Türkiye noterler birliği) sitesinden elektronik ortamda defter girişlerini yapınız ve buradan da Meşruhat çıktısını yazdırıp, sayfa numaraları verdiğiniz defterlerin üzerine bırakarak ilgili notere götürüp tasdik ettiriniz. Müşteriniz ikinci sınıf tacirse işletme defteri, birinci sınıf tacir ise Yevmiye defteri, defter-i kebir, envanter defteri, şirket ise bunlara ilaveten pay defteri ile toplantı ve müzakere defteri, serbest meslek erbabı ise serbest meslek kazanç defteri tasdik ettireceksiniz. Dikkat etmeniz gereken konu defterlerinizi işe başlamadan en az bir gün önceden tasdik ettirmeniz gerektiğidir. Tasdik sonrası defterlerinizi noterden almayı unutmayınız.

Not: Şirket kuruluşlarında defter tasdiki ve işe başlama bildirimi ilgili ticaret sicil memurluğunca yerine getirilmektedir. Ancak işlerin biran evvel yapılması için işe başlama bildirimini sizin de vermenizi öneririm.

3. İşe başlama dilekçesini doldurunuz. Örneği GİB de bulunmaktadır. (İşe başlama dilekçesinde yapacağınız iş, nace kodu, çalıştırılacaksa işçi sayısı kiraya veren ile ilgili bilgiler vb. dilekçe örneğinde görülmektedir. Ayrıca bu konular vergi dairesince yapılacak yoklamada da tespit edilmektedir. ) Müşterinize imzalatın. Dilekçeye meslek sözleşmenizin bir örneğini varsa kira kontratının bir örneğini, noterden onaylı imza sirkü’ sünün bir örneğini ve kira kontratı ile sözleşme için damga vergisi beyannamesi doldurarak dilekçe ile birlikte vergi dairesine işe başlama tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde başvurunuz. Bu dilekçe ve ekleri dışında gerçek ve tüzel kişiler için E-TEBLİGAT bildirimini de doldurarak vergi dairesine veriniz. Bu işlemlerinizden sonra vergi dairesi iş yerinizde yoklama yapacak ve mükellefiyet kaydınızı oluşturacaktır. Kaydınızın akabinde mükellefinize vergi dairesi şifresini imza karşılığı verecektir.

4. Vergi dairesi kaydınızı yaptıktan sonra SMMM sözleşmesini sözleşme tarihinden itibaren 30 gün içinde kendi şifrenizle GİB sitesinden girişinizi yapınız. Yine aynı süre içinde müşterinizin şifresi ile de GİB sitesinden girerek vergi levhanızı oluşturun ve kâğıt ortamında çıktısını alınız.

5. Şayet perakende satış yapan bir mükellef ise işe başlama tarihinden itibaren 30 gün içinde yetkili servise başvurarak, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz alınız.

6. Mükellefiniz yanında işçi çalıştıracak ise İnternet üzerinden. E-İŞYERİ TESCİLİ doldurunuz ve burada kaç kişi çalıştıracağınızı bildirerek iş yerinizin bulunduğu sosyal güvenlik merkezine başvurunuz. Tescil bildiriminin onaylı bir çıktısını alınız ve bir hafta içinde SGK ile yapacağınız sözleşme örneği, imza sirküsü örneği ve tecil çıktısı ile birlikte anılan SGK ya başvurunuz. Bu arada postaneye başvurarak E-DEVLET şifresi de alınız. Çünkü SGK ya başvurduktan sonra SGK nın vereceği aktivasyon kodu ile e-devlet üzerinden SGK şifrelerinizi alacak ve bu şifreyle, İŞE GİRİŞ BİLDİRGELERİ ile APHB. (Çalışılan ayı takip eden ayın 23. günü saat 12.00 kadar verilen aylık pirim ve hizmet belgesidir. Bu bildirgede SGK teşviklerini de belirterek, yani hangi teşvikten faydalanacak iseniz) verebileceksiniz.

İş yeri tescilinden itibaren 30 gün içinde tescilde belirttiğiniz kişi veya kişileri aldığınız şifre ile İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ doldurarak çalışanlarınızın girişini yapacaksınız. Bu çalışanlarla ilgili de her biri için birer özlük dosyası oluşturunuz. Özlük dosyalarında neler olacağını internetten bulabilirsiniz.

7. Bu mükellefiniz için bir klasör açınız. Bu klasöre yukarıda belirttiğim belgelerin birer suretini koyunuz. Bu klasörde mükelleflerinizle ilgili tüm bilgileri bulabileceğiniz şekilde bir düzenleme yapınız.

8. Antlaşmalı matbaadan ihtiyaca göre fatura veya irsaliyeli fatura gider pusulası perakende satış fişi (Özellikle elektrik kesintisinde ihtiyaç olmaktadır.) gibi VUK. un istediği belgeleri bastırtınız.

Bundan sonrası artık çalıştıkça kendiliğinden gelecektir. Çeşitli teşvikleri, istisnaları, kısacası müşterinizin tüm menfaatlerini koruyacak bilgileri öğreneceksiniz. Hepinize sağlık ve bereketli kazançlar dilerim.