SON YAZILAR

23 Haziran 2017 Cuma

Sosyal yardım alanların istihdam teşviki

Alo Sgk | 08:53 | | | | | | | |


Sosyal yardım alanların istihdam teşviki

Resul KURT
Dünya Gazetesi

6704 Sayılı Kanun’la sosyal yardım alanların istihdam teşvikine yönelik düzenleme yapılmıştır. Bu kanunla ilgili uygulamanın genel esasları 22 Haziran 2017 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan “Sosyal Yardım Yararlanıcılarının İstihdamına İlişkin Yönetmelik” ile ayrıntılı şekilde belirlenmiştir.


01.01.2018 itibariyle başlayacak olan sosyal yardım istihdam teşvikinin amacı, nakdi düzenli sosyal yardım programlarından yararlananların istihdam edilmesi halinde, işverenlere sigorta prim desteği sağlanmasıdır. Özellikle kırsal bölgelerde sosyal yardım alan yoksul kesimlerin istihdamının teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Sosyal yardım alan sigortalının prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarın tamamı, bir yıl süreyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından karşılanacaktır.

İşçi ve işveren açısından uygulanacak teşvikten yararlanma şartları aşağıdaki tabloda açıklanmıştır:

Sigortalının işe başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde nakdî düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların hanesinde ikamet edenler hane bazlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından elektronik ortamda SGK’ya bildirilir.

Bakanlık tarafından SGK’ya bildirilen hanelerde ikamet edenlerden aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olması SGK tarafından tespit edilir. Tespit edilen kişilerin İŞKUR’a kayıtlı işsiz olup olmadığı İŞKUR tarafından elektronik ortamda SGK’ya bildirilir.

Sigorta prim desteğinden yararlanmak isteyen işverenler e-Bildirge sistemi üzerinden ya da SGK tarafından belirlenen diğer bildirim yöntemleri ile başvuruda bulunur. Destekten yararlanmaya ilişkin kontroller e-Bildirge sistemi tarafından elektronik ortamda yapılır. Ancak sigortalının, işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığı hususu işverenlerce takip edilecektir.

Sosyal yardım alanların istihdam desteğinden yararlanma şartları
Sigortali açısından şartlar
İşe başladığı tarihten...