SON YAZILAR

2 Haziran 2017 Cuma

Tazminatsız çıkartılan kıdem tazminatı alabilir mi?

Alo Sgk | 09:01 | | | | | | | | |


Tazminatsız çıkartılan kıdem tazminatı alabilir mi?

Resul KURT
Dünya Gazetesi


Okurumuz H.U. "1961 yılından 1981 yılına kadar bir işyerinde çalıştım. O zamanlarda eşimin kanser hastalığı nedeniyle İstanbul'a 10 gün izinle gittim, fakat ben işime 10 gün gecikmeyle geldim. Bana sen işten düştün dediler ve işe de almadılar, tazminatımı da vermediler. Bu tazminatla ilgili hukuki olarak hakkımı nasıl alabilirim ve ne yapabilirim? Bana yardımcı olursanız sevinirim" diye soruyor.


Kıdem tazminatı, işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılmaktadır.
Kıdem tazminatı giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanmakta olup, para ve parayla ölçülebilen ve süreklilik arz eden tüm ödemeler hesaplamada dikkate alınmaktadır. Yani, işçinin brüt maaşı dışındaki yol, yemek, prim, ikramiye gibi ayni ve nakdi ödemeleri kıdem tazminatı tavanına kadar kıdem hesabına dahil edilir.

Kimlere kıdem var?

Kıdem tazminatı iş sözleşmesinin 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesinde belirtilen nedenlerden birisiyle feshedilmesi durumunda ödenmesi gerekiyor. İşçinin;
1. İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına uymaması haricinde bir nedenle yaptığı fesihlerde;
2. İşçi tarafından yapılan haklı nedenlerle yapılan fesihte,
3. Erkek işçiler için muvazzaf askerlik sebebiyle,
4. Kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile iş sözlşemesini sona erdirmesi halinde,
5. Emeklilik sebebiyle,
6. İşçinin 15 yıl ve 3 bin 600 günü doldurması nedeniyle yaş beklenilmesi durumunda,
7. İşçinin ölümü halinde, kıdem tazminatına hak kazanılmaktadır.

Devamsızlıkta kıdem tazminatı

Gerek...