SON YAZILAR

23 Haziran 2017 Cuma

Telefon faturasını patron ödeyecek

Alo Sgk | 09:21 | | | | | | | |


Telefon faturasını patron ödeyecek

Arif TEMİR
Güneş Gazetesi

Soru: Çalıştığı işyerinin işleri için  cep  telefonunu kullanan çalışanın cep telefonu faturasını patron  karşılamak zorunda mı? Naim Kar 


Cevap: Çalışmış olduğu işyerinde işyeri ile ilgili olarak kendine ait cep  telefonunu kullanan çalışanın bunun karşılığını patrondan alması gerekiyor. Örneğin işyerinde şoför olarak çalışan bir kimse götürdüğü malları teslim edeceği kişileri  kendi telefonu ile ararsa işvereninden bunun parasını istemesi gerekir. 6098 sayılı  Borçlar Kanununa göre işveren /patron çalışanların işle ilgili malzemelerini sağlamak ve giderlerini karşılamak durumundadır. İşverenler bu tür durumlarla karşılaşmaması için çalışanlarına  telefon temin etmesi veya çalışana ait telefonun giderlerini karşılaması  gerekiyor. 

Emekli olanın memurluğa dönmesi 

Soru: Emekli olan kişi tekrar memurluğa dönebilir mi? Mahmut Çıtak 

Cevap: Sayın Çıtak, bazı istisnalar hariç olmak üzere emekli aylığı kesilmeden tekrar devlet memurluğunda çalışılamıyor. 5335 sayılı Kanuna göreherhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar. 

İşe geç gelene ceza uygulaması 

Soru: Servisi olmayan işyerinde işe geç kalındığında ceza verilebilir mi? Kahraman Göze 

Cevap: Sayın Göze, işyerlerinde servis olsun yada olmasın çalışanların işlerine zamanında gelme mecburiyeti vardır. Geç kalmanın cezası sözleşmede varsa geç gelene ceza uygulanabilir. 

Maaş kesintisi 

Soru: İşveren maaş kesintisini hangi durumlarda yapabilir? Ufuk 

Cevap: İşveren maaş kesintisi cezasını...