SON YAZILAR

16 Haziran 2017 Cuma

Tevsik Zorunluluğunda Değişiklik

Alo Sgk | 10:36 | | | | |


Tevsik Zorunluluğunda Değişiklik

Engin Malay
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

MuhasebeTR

Gelir İdaresi Başkanlığı 7 Ağustos 2003 tarihi itibariyle; mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirmiş ve bu getirilen zorunluluk için tebliğler yayımlamıştı.


Bu defa Gelir İdaresi Başkanlığı daha önce çıkartılmış iki tebliğde değişiklik yaptı. Söz konusu tebliğler ve değişiklikler aşağıdadır:

9 Haziran 2017 tarih ve 30091 sayılı Resmi Gazete’de;

a-    268 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik yapılmasına Dair 298 Seri No.lu Tebliğ yayımladı.

Buna göre;

“Tevsik Zorunluluğunun Kapsamı” başlıklı bölümünde yer alan; “Konutlarda her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde, haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında ise tutara bakılmaksızın kira geliri elde edenlerin” şeklinde değişiklik yapmıştır.

Bu açıklama ile haftalık, günlük, kısa süreli konut kiralamalarında nakit tahsilat dönemi sona ermiştir.

Yapılan değişikliğin uygulanmaya başlayacak tarihi 1 Temmuz 2017 olarak belirlenmiştir.

b-    459 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 480 Sıra No.lu Tebliğ yayımlandı.

Buna göre;

1-    Tevsik zorunluluğu kapsamında olanlardan araç kiralama faaliyeti ile uğraşanların vermiş oldukları motorlu taşıtı ve motorlu kara aracı kiralama hizmetlerine ilişkin tahsilat ve ödemelerin 500 TL hadle sınırlı kalmaksızın, aracı finans kurumları tarafından düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi şartı getirilmiştir.

Özetlersek: Araç kiralama şirketlerinde nakit tahsilat dönemi sona ermiştir.

2-    “Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler” bölümüne; Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilere ait ürünlerin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamında kurulan ticaret borsalarına mezkur Kanunun 46’ncı maddesinde belirtilen süreler dahilinde tescil ettirilerek gerçekleşen satışlarına ilişkin tahsilat ve ödemeler tevsik zorunluluğunda değildir.

Özetlersek: Borsaya tescil edilmiş gerçek usulde vergi mükellefi olmayan çiftçilere ait ürünlere ait ödemeler kapsam dışında tutulmuştur.

         Söz konusu madde Resmi Gazete’de yayımlandığı gün yürürlüğe girdi.