SON YAZILAR

16 Haziran 2017 Cuma

Varlık Barışı'nda 14 kez kuvvetlendirilmiş incelenmeme güvencesi

Alo Sgk | 10:05 | | | | | |


Varlık Barışı'nda 14 kez kuvvetlendirilmiş incelenmeme güvencesi

Zeki GÜNDÜZ
Dünya Gazetesi

Değerli DÜNYA okurları, 6736 sayılı Kanun'la yürürlüğe giren 'Varlık Barışı' düzenlemesinden yararlanabilmek için az bir zaman kaldı. 'Varlık Barışı'ndan yararlanabilmek için 30.06.2017 sonuna kadar yurt dışı varlıkların Türkiye’ye getirilmesi veya bildirimi gerekiyor.

Bu konu uygulama süresi 6 ay uzatılınca rafa kalkmıştı. Ben de süre bitmeden hatırlatma gereği duyuyorum. Bu sıralar uygulamanın bir 6 ay daha uzatılacağı yönünde spekülasyon yapılıyor. Olabilir, ancak, henüz bu konuda bir düzenleme taslağı bilgimiz dahilinde değil.
Kumarı veya heyecanı seviyorsanız ay sonuna kadar bekleyin. Son dakika uzatma olmazsa yararlanın. Heyecana gelemiyorsanız da son dakikaya kalmayın.
Bu konuda 02.12.2016’da yayınlanan tebliğde bir çok nokta aydınlığa kavuşturuldu.

Tebliğin vergi incelemesine ilişkin açıklamaları içeren 4. maddesi

Tebliğin bu maddesinde, 14 kez, konuya ilişkin akla gelen tüm olasılıkları içerecek şekilde, örneklerle desteklenerek, 6736 sayılı Kanun kapsamında Varlık Barışı'ndan yaralanan mükelleflere incelenmeyecekleri güvencesi verilmektedir.
Ezcümle, tebliğde, Varlık Barışı hükümlerinden yararlanan mükellef için, "İthalde alınanlar da dâhil olmak üzere her türlü vergi, resim, harç ve fon yönünden herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturmaya tabi olmayacakları, vergi cezası veya idari para cezasına muhatap kılınmayacakları" ifade edilmektedir.
Tebliğde vergi mevzuatı dışında, gümrük, kambiyo, sermaye piyasası mevzuatı açısından da herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma yapılmayacağı belirtilmektedir.

Vergi Usul Kanunu'na göre tebliğe aykırı inceleme yapılamaz

VUK’a göre vergi inceleme elemanları mevcut tebliğ düzenlemeleri dikkate almak zorundadırlar. Dolayısıyla, tebliğdeki açık ifadelerin aksine bir değerlendirme yapılarak, inceleme yapılabilmesi mümkün değildir.


Banka, aracı kurumlar, gümrük idaresi

Banka, aracı kurumlar ya da Gümrük İdaresi ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar, Varlık Barışı kapsamında beyan edilen varlıkların kaynağının beyanını istemeyecekleri gibi, ayrıca bir araştırma, inceleme, soruşturma yapmayacak, ilave bilgi, belge talebinde de bulunamayacaklardır.


Belgeler için noter, konsolosluk, elçilik, temsilcilik onayı gerekmiyor

Varlık Barışından yararlanılacak menkul varlıklar için ilgili kurum veya kuruluştan alınacak dekont, ekstre, makbuz vb. belgeler yeterli olacak, bunların onaylanması gerekmeyecektir.


Varlık Barışı için devlete beyan da gerekmiyor

Varlık Barışından yararlanılan varlıklar üzerinden...