SON YAZILAR

21 Haziran 2017 Çarşamba

Varlık barışının bitimine az kaldı, fırsatı kaçırmayın!

Alo Sgk | 09:06 | | | | |


Varlık barışının bitimine az kaldı, fırsatı kaçırmayın!

Zeki GÜNDÜZ
Dünya Gazetesi

Değerli DÜNYA okurları, Türkiye'nin kendi iç dinamikleri, bölgesel ve global denge, çekişme ve sorunlar nedeniyle büyük tedirginliklerin yaşandığı bir süreçten geçiyoruz. Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi tüm bu sorunların üstesinden gelecek çözümler üretme becerisini göstereceğine inancım tam. O nedenle güncel sıkıntılardan hareketle pozisyon almak yerine meselelere daha uzun soluklu ve stratejik bakıyor olmakta fayda var.


Temel sıkıntı

Yaptığımız sohbetler ve gelen sorulardan iş aleminin bir güven sıkıntısı içinde olduğunu görüyorum. İş âlemini de iş adamları ve tüm beyaz yakalıları içerecek bir kavram olarak kullanıyorum.

Geçmiş uygulamalardaki tecrübemiz

Varlık ve vergi barışı konusunda bugüne kadar yaşadığımız tecrübeye baktığımızda rahatlıkla, bugüne kadar aksi bir tecrübe yaşanmadığını paylaşmak isterim. Diğer bir deyişle, Varlık barışı ile Türkiye'de kayda alınacak varlıklarla ilgili mali bir yükle karşılaşılmayacağı düşüncesindeyim.

Entelektüel sermaye ve girişimcilerimizin gönlünü kazanmamız lazım

Elimde istatistiki sonuçlar olmadığı için rakamsal verilere dayandıramam. Ancak, Türkiye'nin yetişmiş insan gücü, sermayesi, yatırım ve girişim gücünün geleceğini dışarıda kurma, dışarıda da bir alternatif düzen oluşturma, bundan sonraki girişimleri için Türkiye dışını merkeze alma, çocukları dışarıda okutma, başka ülkelerde oturma, çalışma izni, gayrimenkul alma planında veya çabasında olduğunu gözlemliyoruz.
Diğer bir ifade ile Türkiye'nin yurt dışındaki varlıklarını kayda alma çabası yanında, yurt dışına çıkış düşüncesi, psikolojisi veya pratiğini geri çevirmeye de çaba sarf etmeliyiz.

Teknik problemler hızlıca çözülüyor

Varlık barışı konusunda, Maliye Bakanımız yaptığı toplantılarla sorunları dinledi ve bu soru ve sorunları çözmek için önceki yazımda belirttiğim tebliğ ile rahatlatıcı açıklamalar yaptı.
Teknik açıdan baktığımızda geride tereddüt yaratan çok az konu kaldı. Zikretmek gerekirse, odağını yurt dışındaki menkul varlıklarda (satın alım tarihindeki kur ile satış günü arasındaki) 'kur farkının' vergilenip vergilenmeyeceği ve 'nakit dışı varlıkların' ileride elden çıkarılması halinde maliyet bedeli olarak hangi değerinin (TL mi, yabancı para cinsinden mi, ilk günkü değeri mi yoksa Türkiye'de beyan edildikten sonra oluşacak değer artışının mı) dikkate alınacağı konusu iki ana konu olarak kaldı.

Uygulamada bulunan çözüm

Genelde yurt dışında bulunan nakit dışı (menkul kıymetler) varlıkların nakde çevrilerek ...