SON YAZILAR

12 Haziran 2017 Pazartesi

Yazlıklarını Kiraya Verenler ve Yazlık Kiralayanlar Dikkat!

Alo Sgk | 16:41 | | | | |


Yazlıklarını Kiraya Verenler ve Yazlık Kiralayanlar Dikkat! 

Nurullah Çuhadar
Yeminli Mali Müşavir
E. Vergi Müfettişi

MuhasebeTR

Havaların ısınması ve okulların kapanmasıyla birlikte  tatil planları başladı. Vatandaşlarımızın kimi varsa kendi yazlığına, kimi otellere kimi ise ama ekseriyetle yazlık ev kiralama yoluyla yaz tatilini yapma yolunu seçerler. İşte hem yazlık evlerini kiraya verenler hem de bunları kiralayanları ilgilendiren 268 nolu gelir vergisi genel tebliğinde 01.07.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişikliğe gidilmiştir. Bu tebliği dikkate almadan yazlıklarını kiralayanlar ve kiracılar özel usulsüzlük cezalarıyla karşı karşıya kalabilirler.


09.06.2017 Tarihli Resmi Gazetede Yayınlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 268)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 298)

 “1. Tevsik Zorunluluğunun Kapsamı” başlıklı bölümünde yer alan “Konutlarda, her bir konut için aylık 500 YTL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin,” ibaresi “Konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde, haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında ise tutara bakılmaksızın kira geliri elde edenlerin,” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu değişiklik neyi ifade etmektedir; Öncelikle daha önce aylık 500-TL ve üzeri kira ödemeleri için banka posta ve diğer finansal kurumlar tarafından düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunluydu. Bu değişiklikle kısa süreli konut kiralamalarında tutarı ne olursa olsun ödemelerin banka, posta ve finans kurumlarınca düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Bu noktada sorulacak ilk soru kısa süreli kiralamadan neyin anlaşılması gerektiğidir. Yani kira süresi kaç gün olursa kısa süreli kiralamadan bahsedebiliriz. Tebliği lafzi ile yorumladığımızda kira ödemelerinin hesaplanmasında esas olan ölçünün günlük veya haftalık olması halinde yani ödenecek kiranın evde kalınan gün veya hafta sayısına göre belirlenmesi durumunda kısa süreli kiralama gündeme gelecek ve tutar ne olursa olsun ödemeler tevsik zorunluluğu kapsamında olacaktır.  Eğer ödenecek kira miktarı aylık olarak hesaplanıyorsa bu taktirde 500-TL sınır gündeme gelecektir.

Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise cezanın hem kiralayana hem de kiracıya kesilecek olmasıdır. 213 Sayılı VUK’nun Mükerrer 355 Maddesi uyarınca Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için bu maddeye göre uygulanan cezalardan az olmamak üzere işleme konu tutarın % 5'i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Bu maddeye göre asgari kesilecek ceza ise (2017 Yılı İçin);

        Ø  Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.400 TL,

      Ø  İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 700 TL,

    Ø  Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 350 TL, Özel usulsüzlük cezası kesilir.

Bu yüzden tatilciler aman dikkat zaten kabarık olan tatil faturanızı birde bu cezalar ile muhatap kalarak daha da kabartmayın. Bu nedenle günlük veya haftalık kiralama karşılığı ödeyeceğiniz bedeli banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerini vasıta kılarak ödeyiniz ve bu konuda ısrarcı olunuz. Öte taraftan yazlık sahiplerinden yazlıklarını kullanmadıkları dönemlerde biraz gelir elde edelim düşüncesiyle kiraya verenler de elde etmeyi düşündükleri kira gelirinden fazla bir cezayla karşı karşıya kalabilirler. Cezasız ve kazasız İyi tatiller dilerim