SON YAZILAR

5 Haziran 2017 Pazartesi

Yevmiye Defterinin Kapanış Onayını Unutmayalım!

Alo Sgk | 14:33 | | | | | | | |


Yevmiye Defterinin Kapanış Onayını Unutmayalım!

Eda Kaya
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
İşletme Bilim Uzmanı

MuhasebeTR

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Ticari Defterler Başlıklı 5.kısmında incelenen Defter tutma yükümlülüğüne göre ilgili mevzuatın 64. Maddesi’nin 3. Fıkrası hükmünde; “Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar, yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar notere yaptırılır.” İfadesi yer almaktadır. 


6 Haziran 2013 tarih ve 28669 sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanan “Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e” göre; Yevmiye defterlerinin kapanış tasdikinin izleyen hesap döneminin altıncı ayının sonuna kadar notere ibraz edilip, son kaydın altına noterce “Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması gerekmektedir. 

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Tebliğ hükümlerine göre mükelleflerin 2016 yılı yevmiye defterlerinin kapanışlarını, 30.06.2017 tarihine kadar notere tasdik ettirmeleri gerekmektedir.
Kapanış onayının yaptırılmaması halinde, TTK’nun 562/1-c maddesi gereğince  5.408,00 TL idari para cezasıyla karşı karşıya kalınabileceği gibi, mahkemelerde delil olma niteliği de kaybolacaktır.