SON YAZILAR

14 Haziran 2017 Çarşamba

Yıllık izin birer gün olarak kullanılır mı?

Alo Sgk | 11:10 | | | | | | | | |


Yıllık izin birer gün olarak kullanılır mı?

Mustafa İŞCAN
Milli Gazete

Değerli okurlar; yaz mevsiminin gelmesi ile beraber işyerlerinde en çok konuşulan konulardan biridir yıllık izinler. Kim kaç gün hak ediyor, tek seferde mi kullanmak zorunda, yoksa istediği kadar bölünebilinir mi izin süreleri? Aklınızı kurcalayan bu gibi soruların cevabını bu yazımda bulabilirsiniz.
 
4857 sayılı İş Kanun’un 53 üncü maddesine göre;

“İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

a) 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dâhil) olanlara 14 günden

b) 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 günden

c) 15 yıl (dâhil) ve daha fazla olanlara 26 günden

Az olamaz…” Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır. Ancak on sekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz. İzin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.
 
6704 sayılı Torba Yasa ile 4857 sayılı İş Kanununun 56 ncı maddesinde değişiklik yapılmış ve izin sürelerinin, tarafların anlaşması ile bir bölümü 10 (On) günden aşağı olmamak üzere bölümler halinde kullanılabileceği belirtilmiştir. Önceki düzenlemede ise söz konusu izin sürelerinin yine tarafların anlaşması ile bir bölümü 10 günden az olmamak kaydıyla en çok üçe bölünebileceği düzenlenmişti. 

 

YILLIK İZİNLER BİRER GÜN BİLE KULLANILIR

Değişen kanun maddesi ile yıllık izinlerin bölümler halinde kullanılmasının önü açılmıştır. Yasal dayanağı ise 26.04.2016 tarihli resmi gazete yayınlanmış olan 6704 sayılı kanunun 16. maddesidir değişen kanun metni tam olarak şu şekildedir.
22.5.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 56 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Ancak, 53 üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölümler hâlinde kullanılabilir.”

 Konuyu özetlersek 26.04.2016 tarihinden itibaren yıllık izin sürelerinin biri en az 10 gün kullanılmak zorunda bu süre ister en son kalan 10 günlük izin süresi olur ister ilk başta kullanılacak izin süresi olabilir geriye kalan süreleri işçi 1 er gün veya 2 şer gün gibi bölümler halinde kullanabilecektir.  
 

9 AĞUSTOS’TA EMEKLİ OLURSUNUZ.

MAHMUT DEMİR
09.08.1968 doğumluyum. 01.08.1985 yılında ilk defa SSK sigorta başlangıcım var. Prim günüm 6120 gündür. Ne zaman emekli olabilirim? 
 
Mahmut bey, 01.08.1985 sigorta başlangıcınız ile emeklilik şartlarınız 25 yıl 49 yaş...